• Baare Baare - ಬಾರೆ ಬಾರೆ Lyrics - ನಾಗರಹಾವು

Download Kannada Songs Lyrics Android App

Baare Baare - ಬಾರೆ ಬಾರೆ Song Lyrics

ಬಾರೆ ......ಬಾರೆ ......ಚೆಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾರೆ
ಬಾರೆ ......ಬಾರೆ ......ಒಲವಿನ ಚಿಲುಮೆಯ ತಾರೆ

ಕಣ್ಣೀನ ಸನ್ನೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮರೆಯಲಾರೆ .
ಚೆಂದುಟಿ ಮೇಲಿನ ಹೂ ನಗೆ ಮರೆಯಲಾರೆ
ಕಣ್ಣೀನ ಸನ್ನೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಮರೆಯಲಾರೆ .
ಚೆಂದುಟಿ ಮೇಲಿನ ಹೂ ನಗೆ ಮರೆಯಲಾರೆ
ಅಂದದ ಹೇಣ್ಣಿನ ನಾಚಿಕೆ ಮರೆಯಲಾರೆ
ಮೌನ ಗೌರಿಯ ಮೋಹದಾ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ .......
ಬಾರೆ......ಬಾ....ರೆ.....ಚೆಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾ.....ರೆ.....
ಒಲವಿನ ಚಿಲುಮೆಯ ತಾರೆ

ಬಾರೆ ......ಬಾರೆ ......ಚೆಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾರೆ
ಬಾರೆ ......ಬಾರೆ ......ಒಲವಿನ ಚಿಲುಮೆಯ ತಾರೆ

ಕೈ ಬಳೆ ನಾದದ ಗುಂಗನು ಅಳಿಸಲಾರೆ,
ಮೈಮನ ಸೋಲುವ ಮತ್ತನು ಮರೆಯಲಾರೆ,
ಕೈ ಬಳೆ ನಾದದ ಗುಂಗನು ಅಳಿಸಲಾರೆ,
ಮೈಮನ ಸೋಲುವ ಮತ್ತನು ಮರೆಯಲಾರೆ,
ರೂಪಸಿ,ರಂಭೆಯ,ಸಂಗವ ತೊರೆಯಲಾರೆ,
ಮೌನ ಗೌರಿಯ ಮೋಹದಾ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ .......
ಬಾರೆ......ಬಾ....ರೆ.....ಚೆಂದದ ಚೆಲುವಿನ ತಾ.....ರೆ.....
ಒಲವಿನ ಚಿಲುಮೆಯ ತಾರೆ
 

Tags: