• Neene Saakida Gili - ನೀನೆ ಸಾಕಿದ ಗಿಣಿ Lyrics - ಮಾನಸ ಸರೋವರ

Download Kannada Songs Lyrics Android App

Neene Saakida Gili - ನೀನೆ ಸಾಕಿದ ಗಿಣಿ Song Lyrics

ನೀನೇ.......ಸಾಕಿದಾ ಗಿಣಿ ....ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಿನಾ ಗಿಣಿ ....
ಹದ್ದಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿತಲ್ಲೂ ,ನಿನ್ನಾ ಹದ್ದಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿತಲ್ಲೂ...
ನೀನೇ.......ಸಾಕಿದಾ ಗಿಣಿ ....ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಿನಾ ಗಿಣಿ ....


ಚಿನ್ನಾದ ಚೂರಿ ಚೆಂದಾವ ತೋರಿ,ಚಿನ್ನಾದ ಚೂರಿ ಚೆಂದಾವ ತೋರಿ,
ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೂರಿತಲ್ಲೋ........, ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೂರಿತಲ್ಲೋ,......
ನೆತ್ತಾರ ಹೀರಿತಲ್ಲೋ,ನಿನ್ನಾ ನೆತ್ತಾರ ಹೀರಿತಲ್ಲೋ ......

ನೀನೇ.......ಸಾಕಿದಾ ಗಿಣಿ ....ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಿನಾ ಗಿಣಿ ....

ಬೀಸೋಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ,ಬೀಸೋಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ,
ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ ತಂತಲ್ಲೋ......,ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ ತಂತಲ್ಲೋ.......,
ಬೆಂಕೀಲಿ ಬೆಂದೆಯಲ್ಲೋ,ಉರಿ ಬೆಂಕೀಲಿ ಬೆಂದೆಯಲ್ಲೋ,

ನೀನೇ.......ಸಾಕಿದಾ ಗಿಣಿ ....ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಿನಾ ಗಿಣಿ ....

ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿ ಹಾವಾಗಿ ಕೆರಳಿ,ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿ ಹಾವಾಗಿ ಕೆರಳಿ,
ಪ್ರಾಣಾವ ಹಿಂಡಿತಲ್ಲೋ ...... ಪ್ರಾಣಾವ ಹಿಂಡಿತಲ್ಲೋ ......
ಎದೆಯಲ್ಲಾ ಸಿಡಿಯಿತಲ್ಲೋ........,ನಿನ್ನಾ ನಗುವೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿತಲ್ಲೋ......

ನೀನೇ.......ಸಾಕಿದಾ ಗಿಣಿ ....ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಿನಾ ಗಿಣಿ ....
ಹದ್ದಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿತಲ್ಲೂ ,ನಿನ್ನಾ ಹದ್ದಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿತಲ್ಲೂ...
ನೀನೇ.......ಸಾಕಿದಾ ಗಿಣಿ ....ನಿನ್ನಾ ಮುದ್ದಿನಾ ಗಿಣಿ ....
 

Tags: