• GuduGudiya - ಗುಡುಗುಡಿಯ Lyrics - ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಡುಗಳು

Download Kannada Songs Lyrics Android App

GuduGudiya - ಗುಡುಗುಡಿಯ Song Lyrics

ಗುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡೋ... 

ಓ..... 
ಏ.......

ಏ... à²—ುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡೋ... 

ಒಡಲೊಳಗಿನ ರೋಗ ತೊರೆದು ಇಟ್ಟಾಡೊ 
ಏ... à²—ುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡೋ... 

ಮನಸೆಂಬ ಸಂಚಿಯ ಬಿಚ್ಚಿ à²¦à²¿à²¨à²¦à²¿à²¨à²µà³‚ ಮೋಹ ಅಂಬೊ 
ಭಂಗಿಯ ಕೊಚ್ಚಿ ನೆಣುವೆಂಬ ಚಿಲುಮೆಯ ಹಚ್ಚಿ 
ಮನಸೆಂಬ ಸಂಚಿಯ ಬಿಚ್ಚಿ à²¦à²¿à²¨à²¦à²¿à²¨à²µà³‚ ಮೋಹ ಅಂಬೊ 
ಭಂಗಿಯ ಕೊಚ್ಚಿ ನೆಣುವೆಂಬ ಚಿಲುಮೆಯ ಹಚ್ಚಿ 
ಬುದ್ಧಿ ಎನುವಂಥ ಕೆಂಡವ ಮೇಲೆನೆ ಮುಚ್ಚಿ 
ಬುದ್ಧಿ ಎನುವಂಥ ಕೆಂಡವ ಮೇಲೆನೆ ಮುಚ್ಚಿ 
ಗುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡೋ... 

ಶುದ್ಧ ಗ್ನಾನ ಮೇಲೇರಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು 
ಹೊಗೆಯು ಹಾರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಎಳೆದು 
ಶುದ್ಧ ಗ್ನಾನ ಮೇಲೇರಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು 
ಹೊಗೆಯು ಹಾರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಎಳೆದು
ವರಸಿದ್ಧ ಶಿಷುನಾಳ ಧೀಷನ ತೋರ್ವುದು 
ವರಸಿದ್ಧ ಶಿಷುನಾಳ ಧೀಷನ ತೋರ್ವುದು 
ಗುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡೋ... 

ಗುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡೋ... 
ಏ... à²—ುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡೋ... 

ಒಡಲೊಳಗಿನ ರೋಗ ತೊರೆದು ಇಟ್ಟಾಡೊ...
ಏ... à²—ುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡೋ... 

ಗುಡುಗುಡಿಯ ಸೇದಿ ನೋಡೋ.......... 

----------English----------

Gudugudiya Sedi Nodo... Ooooooooo...
Aeeeeeeeeeee
Aeeee... Gudugudiya Sedi Nodo...

vodalolagina Roga Toredu Inyaroo.
Aeeeee... Gudugudiya Sedi Nodo...

Manasemba Sanchiya Bicchi Dinadinavu Maho Ambo...
Bhangiya Kocchi Nenevembachilume Ya Hacchi
Manasemba Sanchiya Bicchi Dinadinavu Maho Ambo...
Bhangiya Kocchi Nenevemba Chilume Ya Hacchi
Buddhi Yenuvantha Kendava Mele Nee Mucchi(2)
Gudugudiya Sedi Nodo...

Shuddha Gnana Maelaeri Daaridra Deha Suttu,
Hogeyu Haaruvudu Buddhivantara Yeledu
Shuddha Gnana Maelaeri Daaridra Deha Suttu,
Hogeyu Haaruvudu Buddhivantara Yeledu
Varasidda Shishunala Deeshana Torvudu(2)
Gudugudiya Sedi Nodo...

Aeee... Gudugudiya Sedi Nodo...
Aeeee... Gudugudiya Sedi Nodo...

Vodalolagina Roga Toredu Inyaroo.
Gudugudiya Sedi Nodo... Ooooooooooooooooooooooooo...

Tags: