• Parasiva - ಪರಸಿವ Lyrics - ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಡುಗಳು

Download Kannada Songs Lyrics Android App

Parasiva - ಪರಸಿವ Song Lyrics

Huttsidmyaage Hullanyaake Timbakyake Bittoytaane
Kashtad Hinde Sukhavannittu Kaandang Koothu Nodthaavne
Kwaaranyaane Kaiyyag Hididu Kaandang Bandu Kaayonavne
Kande Kande Kande Kande Kande Naa Kande Parasivanaa!
Kande Kande Kande Kande Kande Naa Kande Parasivanaa!

Kallu Mullin Haadiyaage Jwaapna Iddroo Sikkombidre
Ilijaaraadroo Innond Hejje Uurangilla Annangaadre
Kwaaranyaane Kaiyyag Hididu Kaandang Bandu Kaayonavne
Kande Kande Kande Kande Kande Naa Kande Parasivanaa!
Kande Kande Kande Kande Kande Naa Kande Parasivanaa!

Sankta Sankta Jeevnad Sangda Ittavne
Yekkda Chamdi Hardu Dammadi Geetskontavne
Koti Koti Sodne Benge Kattiddavne
Kathle Kathle Jeevnad Poorthi Kathlaage
Aakaasaane Kalchi Talmyaag Biddhange
Mugde Hoitho Jeevnaa Innoo Baalsodyaake?
Kathlaag Inko Belkinhange Kaandang Bandu Kaayonavne
Kwaaranyaane Kaiyyag Hididu Maarveshdaag Bandovnavne
Kashtak Bandu Kaapaadavnu Yelu Male Maadappane
Kande Kande Kande Kande Kande Naa Kande Parasivanaa!
Kande Kande Kande Kande Kande Naa Kande Parasivanaa!

Kashta Nashta Sankta Sodne Sahisorge
Kodthannodu Hudki Hudki Ollevrge
Paapa Maad-dorgella Avnu Khusi Kotne
Yedno Bidno Baduku Baalve Yaapaaraa
Haalaaghogli Saakaaghoitho Samsaaraa
Sigde Hoitho Nemdi Taalme Jothegitne
Dambaachaarad Baalve Nadsi Sothornendoo Saayakbidade
Sodne Mugsi Saakaaghogi Geddornendoo Kai Hididavne
Kwaaranyaane Kaiyyag Hididu Kaandang Bandu Kaayonavne
Kande Kande Kande Kande Kande Naa Kande Parasivanaa!
Kande Kande Kande Kande Kande Naa Kande Parasivanaa!

Tags: