• ಯಾರೇ ನೀನು - Yaare Neenu Lyrics - Saheba

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಯಾರೇ ನೀನು - Yaare Neenu Song Lyrics

Idhu Hoovvina Lokave, Illi Gelatiyarillave…
Hege Naa Haadali, Heli Hoogale…

All You Say Come On,
Come On, Come On, Come On
Break The Rules Na Na,
Na Na, Na Na, Na Na
Every One Come On,
Come On, Come On, Come On
Here We Go Get In,
Get In, Get In, Get In
Now.. Now…

 

Yaare Neenu Roja Hoovve
Yaare Neenu Mallige Hoovve
Hele Oh Cheluve.., Cheluvina Hoovve…

Sougandha Hoovalli Tumbi Konditante
Soundarya Hennalli Tumbi Konditante
Sangeetha Nannalli Seri Konditante
Hey Hey Hey Hey…

Yaare Neenu Roja Hoovve
Yaare Neenu Mallige Hoovve
Hele Oh Cheluve.., Cheluvina Hoovve…

1 2 3 Go…

Hoovvinalli Hennina Andha Nodu
Henninalli Hoovvina Banna Nodu
Henne Hoovvendu Preethi Maadu
Henninalli Sangeetha Kelinodu
Sangeethake Spoorthi Hennu Nodu
Henne Sangeethavendu Haadu…

Jolly Maadu Life Ali
Sougandha, Soundarya, Sangeetha Ninnadu…

Yaare Neenu Roja Hoovve
Yaare Neenu Mallige Hoovve
Hele Oh Cheluve.., Cheluvina Hoovve…

Hudugirige Naane Raja Naanu
Hudugarige Khadima Kalla Naanu
Pralayanthaka Naanu Kelu Neenu
Lokavella Nanna Pocket-nalli
Snehavemba Lovely Rocket-nalli
Keli Haado Premi Naanu…

Keli Nanna Premigale
Ee Preethi, Abhimana Endendu Nannadu…

Yaare Neenu Roja Hoovve
Yaare Neenu Mallige Hoovve
Hele Oh Cheluve.., Cheluvina Hoovve…

Tags: