• ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ - Birugali Yondige Lyrics - Tarak

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ - Birugali Yondige Song Lyrics

ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ
ಕಿರು ದೀಪ ಹೇಳಿದೆ 
ನೀನಾಗು ನನ್ನಯ ಸಂಜೀವಿನಿ 
ಇರುವಷ್ಟು ಜೀವನ 
ಒಲವಿಂದ ತುಂಬುತ 
ಮಾಯಾವಿಯೇ ಮತಾಡು ನೀ 

ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ
ಕಿರು ದೀಪ ಹೇಳಿದೆ 
ನೀನಾಗು ನನ್ನಯ ಸಂಜೀವಿನಿ 

ಬೊಗಸೆಯ ನಡುವೆಯೆ 
ಅರಳಿ ನಗುವಾಗ ಮುಖ ಪುಟ 
ಒಳಗಿನ ಹೂ ಹ್ರುದಯದ 
ವಿವರ ನನ್ಗೀಗ ಪರಿಚಿತ 
ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕೂಡ 
ಅನಿವಾಸಿ ನೀನು 
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಸಿ 
ಮುದ್ದಾದ ಮಾರ್ದನಿ 
ರೂವಾರಿಯೆ 
ಮಾತಾಡು ನೀ 

ನಿದಿರೆಯೆ ಬರದಿರು
ಎದುರೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಕನಸಿದೆ 
ಬದುಕಿನ ಈ ಗುಟುಕಿಗೆ 
ಎದೆಯ ಗಡಿಯಾರ ಚಲಿಸಿದೆ 
ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ 
ಹಾಡಾಗಿಸೆನ್ನ 
ನನ್ನ್ಲ್ಲೆ ಇಂಗಲಿ 
ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಂಬನಿ 
ಚೈತನ್ಯವೇ 
ಮತಾಡು ನೀ 

ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ
ಕಿರು ದೀಪ ಹೇಳಿದೆ 
ನೀನಾಗು ನನ್ನಯ ಸಂಜೀವಿನಿ 

----------------English----------------

Birugali Yondige
Kirudeepa Helide
Neenagu Nannaya Sanjeevini
Iruvasthu Jeevana
Olavinda Thumbutha
Maayaviye Mathaadu Nee

Birugali Yondige
Kirudeepa Helide
Neenagu Nanna Sanjeevini

Bogaseya Naduveye
Arali Naguvaga Mukha Puta
Olagina Hoo Hrudayada
Vivara Nanageega Parichitha
Jothegiddu Kooda
Anivaasi Neenu
Ellellu Moodisi
Muddada Maardani
Roovariye...
Mathadu Nee

Nidireye Baradiru
Edure Sihiyaada Kanaside
Badukina Ee Gutukige
Edeya Gadiyaara Chaliside
Thutiyalli Ninna
Haadaagisenna
Nannalle Ingali
Ninnella Kambani
Chaithanyave
Mathadu Nee

Birugali Yondige
Kirudeepa Helide
Neenagu Nannaya Sanjeevini

Tags: