• ಬಾ ಬಾರೋ - Ba Baro Lyrics - Tarak

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಬಾ ಬಾರೋ - Ba Baro Song Lyrics

ಪಂಚು ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತ 
ಮಿಂಚು ಈ ಬಲವಂತ 
ಮಾತು ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತ 
ಬಾಣ ಈ ಚಲವಂತ 
ಲೇ... 
ಈ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ
ಥಂಡರ್ ಯಾರಿಲ್ಲ
ಈ ತೂಫಾನ್ ತಡೆಯುವರಿಲ್ಲ 

ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ಈಗ ಟ್ರೆಂಡು ನೀನೇನೆ 
ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡು ನೀನೆ 

ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ಈಗ ಟ್ರೆಂಡು ನೀನೇನೆ 
ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡು ನೀನೆ 

ತಾರಕ್... ತಾರಕ್... 
ಒಹೋಹೊ ಒಹೊಹೊ 
ಒಹೊಹೊಹೊಹೊ à²¤à²¾à²°à²•à³... 

ಒಹೋಹೊ ಒಹೊಹೊ 
ಒಹೊಹೊಹೊಹೊ à²¤à²¾à²°à²•à³... 

ಕಡಲಿನ ತಳ ತಳದಲಿ 
ಕದಲದೆ ಕುಳಿತಿರೊ 
ಮೌನದ ಮುಖದವನು 
ಎವರೆಸ್ಟಿನ ಶಿಖರದ 
ಗಡಸಿನ ಮನಸಿರೊ 
ಮಂಜಿನ ಎದೆಯೆವನು 

ಇವ ನೆಡೆದೆರೆ 
ಅಳಿಸದ ಗೆರೆ 
ಗರಳ ಕೊರಳ 
ಶಿವನು ಇವನು 
ಢಮರು ಢಮರು 
ಸೌಂಡ್ ಇವನೆ 

ಈ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ
ಥಂಡರ್ ಯಾರಿಲ್ಲ
ಈ ತೂಫಾನ್ ತಡೆಯುವರಿಲ್ಲ 

ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ಈಗ ಟ್ರೆಂಡು ನೀನೇನೆ 
ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡು ನೀನೆ 

ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ಈಗ ಟ್ರೆಂಡು ನೀನೇನೆ 
ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡು ನೀನೆ 

ತಾರಕ್... ತಾರಕ್... 

ಹುಡಿಗಿರ ಎಳೆ ಮನಸಲಿ
ಕಚಗುಳಿ ಇಡುತಿರೊ à²®à²¨à³à²®à²¥ ಕುಲದವನು 
ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಹೆಸರಿರೊ à²¹à³à²¡à³à²—ನು 
ರಘುಕುಲ ವಂಶದ ಗರಿಯಿವನು 

ಹುಲಿಗಳ ದೊರೆ
ಇವ ನಡೆದರೆ 
ಅವರು ಇವರು 
ಇವರು ಅವರು 
ಬೆವರುತಾರೆ 
ಬಾಸ್ ಇವನೇ 

ಈ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ
ಥಂಡರ್ ಯಾರಿಲ್ಲ
ಈ ತೂಫಾನ್ ತಡೆಯುವರಿಲ್ಲ 

ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ಈಗ ಟ್ರೆಂಡು ನೀನೇನೆ 
ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡು ನೀನೆ 

ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ಈಗ ಟ್ರೆಂಡು ನೀನೇನೆ 
ಬಾ ಬಾರೋ ನೀ ಯಾರೊ 
ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡು ನೀನೆ 

ತಾರಕ್... ತಾರಕ್... 

-------------------English-------------------

Punchu Hegide Gotha
Minchu Ee Balavantha
Maathu Hegide Gotha
Baana Ee Chalavantha
Ley...
Ee Gentleman Thara
Thunder Yarilla
Ee Thoofan Thadeyuvar Illa

Ba Baaro Nee Yaaro
Eega Trend-u Neenene
Ba Baaro Nee Yaaro
Namma Brand-u Neene

Ba Baaro Nee Yaaro
Eega Trend-u Neenene
Ba Baaro Nee Yaaro
Namma Brand-u Neene

Tarak...

Tarak...

Ohoho Ohoho Ohohohohooo
Ohohohoho Taraak

Ohoho Ohoho Ohohohohooo
Ohohohoho Taraak

Kadalina Thala Thaladali
Kadalade Kulthiro
Mounada Mukhadavanu
Everest-ina Shikharada
Gadasina Manasiro
Manjina Edeyavanu

Iva Nededare
Alisada Gere
Garala Korala
Shivanu Ivanu
Dhamaru Dhamaru
Sound Ivane...

Ee Gentleman Thara
Thunder Yarilla
Ee Thoophan
Thadeyuvarilla...

Ba Baaro Nee Yaaro
Eega Trend-u Neenene
Ba Baaro Nee Yaaro
Namma Brand-u Neene

Tarak...
Tarak...

Hudigira Ele Manasali
Kachaguli Iduthiro
Manmatha Kuladavanu
Shree Ramana
Hesariro Huduganu
Raghukula Vamshada Gariyivanu

Huligala Dore
Iva Nudidare
Avaru Ivaru
Ivaru Avaru
Bevaruttare
Boss Ivane...

Ee Gentleman Thara
Thunder Yarilla
Ee Thoophan
Thadeyuvarilla...

Ba Baaro Nee Yaaro
Eega Trend-u Neenene
Ba Baaro Nee Yaaro
Namma Brand-u Neene

Ba Baaro Nee Yaaro
Eega Trend-u Neenene
Ba Baaro Nee Yaaro
Namma Brand-u Neene

Taarak.

Tags: