• ಮಾತಾಡು ನೀ - Mathadu Nee Lyrics - Tarak

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮಾತಾಡು ನೀ - Mathadu Nee Song Lyrics

ಮಾತಾಡು ನೀ 

ಹ್ರುದಯದ ಮೌನ 
ಹ್ರುದಯಕೆ ಸೀದ 
ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ 
ಮಾತಾಡು ನೀ 
ಎನಾದರೂ 
ಮಾತಾಡು ನೀ 

ದೂರವೆ ನಿಂತು 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡೋದು 
ನಿನ್ನ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ 
ಕಾಣದಂತೇನೆ ಕಾದಿಟ್ಟ 
ಈ ಮೋಹ 
ಬಂತು ಹೊರಗೇತಕೆ 
ಮಿನು ಮಿನುಗಿದೆ 
ಕಣ್ಣುಗಳಲಿ 
ಸವಿಗನಸಿನ ಠೇವಣಿ 

ಹೊಸ ಹುರುಪಲಿ 
ಬೀಸುತಿರುವ 
ಗಾಳಿಯೊಡನೆ 
ಹೂವಿನಂತೆ 
ಮಾತಾಡು ನೀ 
ಹೇಗಾದರೂ 
ಮಾತಾಡು ನೀ 

ಕಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 
ನಾ ಸೋಲಬೇಕಿಲ್ಲ 
ಚೂರು ಪುಸಲಾಯಿಸು 

ಆಡದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿನೆ
ಬಲು ಚೆಂದ 
ಧಾಟಿ ಬದಲಾಯಿಸು 

ಉಸಿರಿನ ಒಳ ಬೀದಿಗಳಲಿ 
ಪಿಸು ನುಡಿಗಳ ಸಂದನಿ 

ನಸು ಬೆಳಕಲಿ 
ನೀಯುತಿರುವ 
ತೀರದೊಡನೆ ತೆರೆಗಳಂತೆ 
ಮಾತಾಡು ನೀ 
ಇನ್ನಾದರೂ 
ಮಾತಾಡು ನೀ 

ಹ್ರುದಯದ ಮೌನ 
ಹ್ರುದಯಕೆ ಸೀದ 
ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ 
ಮಾತಾಡು ನೀ 
ಎನಾದರೂ 
ಮಾತಾಡು ನೀ 

-----------------ENGLISH-----------------

Mathaadu Nee

Hrudayada Mouna
Hrudayake Seeda
Thalupuva Haage
Mathaadu Nee
Yenaadaroo
Mathaadu Nee

Doorave Ninthu
Prothsaha Needodu
Ninna Kalegaarike
Kaanadanthene Kaaditta
Ee Moha
Banthu Horagethake
Minu Minugide
Kannu Galali
Savi Ganasina Tevani

Hosa Hurupali
Beesuthiruva
Gali Yodane
Hoovinanthe
Mathaadu Nee
Hegadaroo
Mathadu Nee

Kanda Mathrakke
Naa Solabekilla
Chooru Pusalaisu

Aadade Idda
Preethine
Balu Chenda
Dhaati Badalayisu

Usirina Ola Beedigalali
Pisu Nudigala Sandani

Nasu Belakali
Neeyuthiruva
Theeradodane Theregalanthe
Mathadu Nee
Innadaroo
Mathadu Nee

Hrudayada Mouna
Hrudayake Seeda
Thalupuva Haage
Mathaadu Nee
Yenaadaroo
Mathaadu Nee

Tags: