• ಇಂದು ನಿನ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ - Indu Ninna Edurali Lyrics - Kaafi Thota

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಇಂದು ನಿನ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ - Indu Ninna Edurali Song Lyrics

Indu Ninna Edurali
Maathe Beda Aniside
Ninna Chanda Heralali
Onti Swapna Silukide

Ide Thara Sathaayisu
Igo Mana Thayaaride

Indu Ninna Edurali
Maathe Beda Aniside.
Ninna Chanda Heralali
Onti Swapna Silukide

Sooryanu Kshtijada Oleyanu Urisalu
Padane Nammade Kidiyanu Eravlu

Methi Meerede Akarsane
Hudukaadutha Naa Ninnanu Padedantide Naa Nanna Ne
Anuraagakeega Neene Nanna Bhava Sahita Vevarane

Indu Ninna Edurali
Maathe Beda Aniside
Ninna Chanda Heralali
Onti Swapna Silukide

Ide Thara Sathaayisu
Igo Mana Thayaaride

Anukshana Ninnanu Thalupuva Thaha Thaha
Ulidiro Kalahava Nadesuve Mukha Thaha

Shuruvaagide Nee Balleya..Aa
Edeyaalade Saddilade Savi Nenapina Kaaryalaya
Iralaare Innu Dhoora Naanu Oalve Nanna Parichaya

Indu Ninna Edurali
Maathe Beda Aniside
Ninna Chanda Heralali
Onti Swapna Silukide

Ide Thara Sathaayisu
Igo Mana Thayaaride

Indu Ninna Edurali
Maathe Beda Aniside
Ninna Chanda Heralali
Onti Swapna Silukide

Tags: