• ಪಿ ಪಿ ಪಿ - Pi Pi Pi Lyrics - Rajahamsa

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಪಿ ಪಿ ಪಿ - Pi Pi Pi Song Lyrics

ಪಿ ಪಿ ಪಿ 
ಪಿ ಪಿ ಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ 
ಶಾಪಲ್ಲೆ ಸಿಗದ ಪೀಪಿ
ಊದೋಕೆ ಬರದ ಪಾಪಿ 
ಇದ ಕಲಿತರೆ ಜಗ ಹ್ಯಾಪಿ 

ನೀ ನೆನ್ನೆಗೆ ಬೀಗವ ಹಾಕಿಟ್ಟು 
ನಾಳೆಯ ಗೋಳನು ಮಡಚಿಟ್ಟು 
ಇಂದಿನ ಅರಿವನು ಅರಿತು 
ಬದುಕು ನೋವನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು 
ಹರಿಯುವ ತುಂಗೆಯ ವಯ್ಯಾರ 
ಭುವಿಗೆ ಮಳೆ ಹನಿ ಸಿಂಗಾರ 
ರಂಗು ರಂಗಿನ ಮಲೆನಾಡು 
ನಲಿದು ಕುಣಿದಾಡು 
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮಂದಾರ 
ಪರಿಮಳವಿರಲಿ ಮನೆ ಪೂರ 
ಹೊಸದೊಂದು ಖುಷಿ ಈಗ 
ಮೂಡಿರಲು ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ... 

ಉದಯ ಉದಯ ಉದಯ 
ಈ ಮನಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆಯ ಸಮಯ 
ಉದಯ ಉದಯ ಉದಯ 
ಸಮರಸದ ರವಿ ಉದಯ 
ಕುಣಿಯೊ ಕುಣಿಯೊ ಕುಣಿಯೊ 
ಮನಸಾರೆ ಮಲಿಯುತ ದಣಿಯೊ 
ಕುಣಿಯೊ ಕುಣಿಯೊ ಕುಣಿಯೊ 
ನಲಿದಾಡಿ ನೀ ದಣಿಯೊ 

ಹೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಬೇರು 
ನಮ್ಮ ನಗರದ ಚಿಗುರು 
ಕೂಡಿದರೆ ಹಸಿರು 
ಸಂಬಂಧಕೆ ಉಸಿರು 
ಇದು ಬದುಕಿನ ಶಾಲೆ 
ಅದು ಅನುಭವ ಮಾಲೆ 
ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮನಸೇನೆ 
ಈ ಮುನಿಸಿಗೆ ಮಂತ್ರಾನೆ 
ಬದುಕೊಂದು ಸವಿಯ ಜೇನು 
ಅರಿತೆವು ನಿಮ್ಮನು ಕಂಡಮೇಲೆ 
ಹಾಲು ಜೇನು ಬೆರೆತಂತಾಯ್ತು 
ನಿಮ್ಮನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ 
ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದೆ 
ಖುಷಿಗೆ ನೂರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 
ಹಳೆ ಗೋಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 
ಹೊಸತನವ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳೊ 

ಉದಯ ಉದಯ ಉದಯ 
ಉದಯ ಉದಯ ಉದಯ 
ಈ ಮನಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆಯ ಸಮಯ 

ಪಿ ಪಿ ಪಿ 
ಪಿ ಪಿ ಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ 
ಶಾಪಲ್ಲೆ ಸಿಗದ ಪೀಪಿ
ಊದೋಕೆ ಬರದ ಪಾಪಿ 
ಇದ ಕಲಿತರೆ ಜಗ ಹ್ಯಾಪಿ 

ನೀ ನೆನ್ನೆಗೆ ಬೀಗವ ಹಾಕಿಟ್ಟು 
ನಾಳೆಯ ಗೋಳನು ಮಡಚಿಟ್ಟು 
ಇಂದಿನ ಅರಿವನು ಅರಿತು 
ಬದುಕು ನೋವನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು 
ಹರಿಯುವ ತುಂಗೆಯ ವಯ್ಯಾರ 
ಭುವಿಗೆ ಮಳೆ ಹನಿ ಸಿಂಗಾರ 
ರಂಗು ರಂಗಿನ ಮಲೆನಾಡು 
ನಲಿದು ಕುಣಿದಾಡು 
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮಂದಾರ 
ಪರಿಮಳವಿರಲಿ ಮನೆ ಪೂರ 
ಹೊಸದೊಂದು ಖುಷಿ ಈಗ 
ಮೂಡಿರಲು ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ... 

ಉದಯ ಉದಯ ಉದಯ 
ಈ ಮನಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆಯ ಸಮಯ 
ಉದಯ ಉದಯ ಉದಯ 
ಸಮರಸದ ರವಿ ಉದಯ 
ಕುಣಿಯೊ ಕುಣಿಯೊ ಕುಣಿಯೊ 
ಮನಸಾರೆ ಮಲಿಯುತ ದಣಿಯೊ 
ಕುಣಿಯೊ ಕುಣಿಯೊ ಕುಣಿಯೊ 
ನಲಿದಾಡಿ ನೀ ದಣಿಯೊ 

---------------English---------------

Pi Pi Pi
Pi Pi Pi Happy
Shopale Sigadha PiPi
Udoke Baradha Papi
Ida Kalitare
Jaga Happy
Nee Nennege Beegava Haakittu
Naaleya Golanu Madachittu
Indina Arivanu Arithu
Baduku Novanu Badigittu..
Hariyuva Thungeya Vayyara
Bhuvige Male Hani Singaara
Rangu Rangina Malenadu
Nalidu Kunidaadu
Mallige Sampige Mandaara
Parimalaviralli Mane Pura
Hosadondu Kushi Ega
Moodiralu Moodanadalli...

Udaya Udaya Udayaa
E Manasige Besugeya
Samaya
Udaya Udaya Udayaa
Samarasada Ravi Udaya
Kuniyo Kuniyo Kuniyo
Manasare Naliyutha Daniyo
Kuniyo Kuniyo Kuniyo
Nalidhadi Nee Daniyo...

Hey Ee Halliya Beru
Namma Nagarada Chiguru
Koodidare Hasiru
Sambandake Usiru
Idu Badukina Shale
Adu Anubhava Maale
Tereditta Manasene
Ee Munisige Manthrane
Badukondu Saviya Jenu
Arithevu Nimmanu Kandamele
Hallu Jennu Beretantaythu
Nimmanu Nodi Thilida Mele
Novige Karana Onde
Kushige Nooru Karana Illi
Hale Golu Badukinalli
Hosatanava Hudukikollo...

Udaya Udaya Udayaaa

Udaya Udaya Udayaaa
E Manasege Besedhe
Samaya...

Pi Pi Pi
Pi Pi Pi Happy
Shopale Sigadha PiPi
Udoke Baradha Papi
Ida Kalitare
Jaga Happy
Nee Nennege Beegava Haakittu
Naaleya Golanu Madachittu
Indina Arivanu Arithu
Baduku Novanu Badigittu..
Hariyuva Thungeya Vayyara
Bhuvige Male Hani Singaara
Rangu Rangina Malenadu
Nalidu Kunidaadu
Mallige Sampige Mandaara
Parimalaviralli Mane Pura
Hosadondu Kushi Ega
Moodiralu Moodanadalli...

Udaya Udaya Udayaa
E Manasige Besugeya
Samaya
Udaya Udaya Udayaa
Samarasada Ravi Udaya
Kuniyo Kuniyo Kuniyo
Manasare Naliyutha Daniyo
Kuniyo Kuniyo Kuniyo
Nalidhadi Nee Daniyo...

Tags: