• ಲವ್ ಫೈಲ್ಯುರ್ - Love Failure Lyrics - Aa Eradu Varshagalu

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಲವ್ ಫೈಲ್ಯುರ್ - Love Failure Song Lyrics

Love Failure Aagoithallo,
Lifella Inmele Dullo. (x2)
 
Devdasu Aagodu Innu Kare,
Sariyagi Eledilla Brahma Gere.
Athlinda Ithlage Thallu Nooku Aata Startanna..
 
Love Failure Aagoithallo,
Lifella Inmele Dullo.
 
Shadigu Munche Tiliyithu Sathya,
Punyavantha Neene Thane?
Roodhisabeda Swadisi Noda,
Swarga Untu Kunthallene.
 
Jeevanave Kappenade Kuppaliso,
Dhada Dhada Dhadane.
Naakaane Entaane Lifenalli Ella Maamuli,
 
Love Failure Aagoithallo,
Lifella Inmele Dullo.
 
Ondane Class-u Eradane Class-u,
Maguvinanthe Huchu Preethi.
Geechida Meelu Geechutha Thaanu,
Nakku Nakku Naliva Jaathi.
 
Thampereva Maleya Taraha,
Ommomme Jooroo Pekara.
Nenibeku Thanibeku,
Preethi Yemba Maleya Maayeli..
 
Love Failure Aagoithallo,
Lifella Inmele Dullo. (2 Times)
Devdasu Aagodu Innu Kare,
Sariyagi Eledilla Brahma Gere.
Athlinda Ithlage Thallu Nooku Aata Startanna..
Tags: