• ಯಾರಿವಳು ಗುಲಾಬಿ - Yaarivalu Gulabi Lyrics - Aa Eradu Varshagalu

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಯಾರಿವಳು ಗುಲಾಬಿ - Yaarivalu Gulabi Song Lyrics

Yaarivalu Gulabi Notadali Sharabi,

Kachaguliya Ittalo Nannalli..
Chandiranu Haneli Chumbisutha Nodalli,
Challihanu Chandana Bellili..
 
Swarga Lokada Surangani..
Yedeya Melina Male Hani..
Yari Chaluve Hai Haie..
 
Yaarivalu Gulabi Notadali Sharabi,
Kachaguliya Ittalo Nannalli..
 
Dammare Dammare Dammare Dammare..
Dammare Dammare Damm Damm Damm Damm..
 
Sukhava Thaiye Sihi Thangali Nanagagi Banthu..
Siriya Daayi Kannada Padhadi Cheluvagi Kunthu..
Swachhanda Hrudaya Geethe Ondu Moodo Veleyali..
Chamara Beeso Usira Haaso Yaari Chaluve Hai Haie..
 
Yaarivalu Gulabi Notadali Sharabi,
Kachaguliya Ittalo Nannalli..
 
 
Dammare Dammare Dammare Dammare..
Dammare Dammare Damm Damm Damm Damm..
 
Shodashi Yagi Mogasiriyalli Thallena Nanu..
Shobe Idu Ee Kannige Ega Nodalu Ivalannu.
Shodaneya Madidantha Taruna Kaadanu Ivalinda..
Varsha Neena Harsha Neena Yari Chaluve Hai Haie..
 
Yarivanu Navaba Bogasinali Iddava?
Puta Teredu Ellanu Odyano..
Kannavanu Hakilla Kallanahagu Illa,
Hrudayada Ee Tijori Kaddano..
Tara Lokada Minchu Iva..
Manmatha Banada Kannanchu Iva,
Yari Chaluva Hai Haie..
 
Damm Dammare Damm Dammare
Damm Dammare Dammammma.. (2 Times)
Tags: