• ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇಮಮ್ - Prathamam Premam Lyrics - Aa Eradu Varshagalu

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇಮಮ್ - Prathamam Premam Song Lyrics

Prathamam Premam Bhandanam..
Varunam Varsham Jyothakam..
Prathamam Premam Bhandanam..
Varunam Varsham Jyothakam..
 
Manasugalu Olavinali Laahiri Haadide..
Hrudayagalu Holisutha Marudhani Needide..
Nayana Dhirana Natyavaduthide Talake Oo..
 
Prathamam Premam Bhandanam..
Varunam Varsham Jyothakam...
Prathamam Premam Bhandanam..
Varunam Varsham Jyothakam..
 
Haaa... Haaa...
Oo...
 
Kanasiguva Swarga Prema..
Shudha Manada Varge..
Karana Tappina Chinthe Irada Marga..
Pranaya Ondu Madake..
Tannane Neera Kudiyo Bayake..
Preethi Nee Sooktha..
Prema Ne Paathra..
Avali Manavu Aralo Samayavidhu Sundara..
 
Prathamam Premam Bhandanam..
Varunam Varsham Jyothakam..
Prathamam Premam Bhandanam..
Varunam Varsham Jyothakam..
 
Hakkiyathe Naavu Sero Prethi Guude Tavaru..
Pranava Bittarau Namma Naavu Bidevu..
Nane Bhruga Raja Nanage Nene Kusuma Rani..
Bangara Beda Singara Beda..
Olave Namma Chandadaramaneyu Baalalu Oo..
 
Manasugalu Olavinali Laahiri Haadide..
Hrudayagalu Holisutha Marudhani Needide..
Nayana Dhirana Natyavaduthide Talake Oo..
 
Prathamam Premam Bhandanam..
Varunam Varsham Jyothakam.. 
Prathamam Premam Bhandanam..
Varunam Varsham Jyothakam.. 
Tags: