• ಆನೆ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ - Aane Is Da Elephanta Lyrics - Huliraaya

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಆನೆ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ - Aane Is Da Elephanta Song Lyrics

Aane Is The Elephenta Jinke Is The Dearssaaa
Mudde Is The Raagi Baal-Aa Jigaery Jaggery Unde Bella

Hey Aane Is The Elephenta Jinke Is The Dearssaaa
Mudde Is The Raagi Baal-Aa Jigaery Jaggery Unde Bella
What Iz Your Name-U Ringa Ringa
Englisu Yakkutt Hoga
What Iz Your Name-U Ringa Ringa
Englisu Yakkutt Hoga

Daiyya Daiyya Huliraya No Tiger In The Forest Yaa
Daiyya Daiyya Huliraya No Tiger In The Forest Yaa
Daiyya Daiyya Huliraya No Tiger In The Forest Yaa

Kaadinda Cutting Cutting Cutting
Baa Pendaalu Putting Putting Putting
Baava Baava Blaku Sippu Haavu Eni Ulla
Husenappa Thukalavva Townig Hodru Ella

Kaadu Peopellu Going Naadu
Tigerr Lordu My Godu
Having Hennubiraamu Nantu
Naavu Etthabeku Tentu
Kelalla Goverumentu

Daiyya Daiyya Huliraya No Tiger In The Forest Yaa
Daiyya Daiyya Huliraya No Tiger In The Forest Yaa
Daiyya Daiyya Huliraya No Tiger In The Forest Yaa

Gobi Manjuri Noodalsuu Kebaabu
Doctru Shopu Pakkadal Gaadi Hakovn Baabu
Gastrickku Loosu Motion Sikapatte Vanthi
One One Timeu Maddu One One Timeu Woman Santhi

Townagaythe Ondu Baaru
Cutting Shopu Computer-Ru Car-Ru
Hotlalli Idli Sambaaru
Hosdaagaakavre Taaru
Bore-U Wellu Waterr-U

Daiyya Daiyya Huliraya No Tiger In The Forest Yaa
Daiyya Daiyya Huliraya No Tiger In The Forest Yaa
Daiyya Daiyya Huliraya No Tiger In The Forest Yaa

Kaiyagiro Mobilalli Aithe Memory Card-U
Hamsalekha Ravichandrand Erd Saavr Haadu
Incoming-U Outgoing-U Sigadulu Sigalla
Ethla Kade Tirgsidrunu Kaddi Edkolalla
Namdenaithe Ella Avndeya
Kaadin Raja Huliraya

I Am Raaja Iam Kaadin Raaja
I Am Raaja Iam Kaadin Raaja
Naane Naane Naane Huliraya
Naane Naane Naane Huliraya

Aane Is The Elephenta Jinke Is The Dearssaaa
Mudde Is The Raagi Baal-Aa Jigaery Jaggery Unde Bella
What Iz Your Name-U Ringa Ringa Englisu Yakkut Hoga
What Iz Your Name-U Ringa Ringa Englisu Yakkut Hoga
Englisu Yakkut Hoga
Englisu Yakkut Hoga
Englisu Yakkut Hoga
Englisu Yakkut Hoga
Englisu Yakkut Hoga

Tags: