• ವಲಸೆ ಬಂದವ್ರೆ - Valase Bandavre Lyrics - Huliraaya

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ವಲಸೆ ಬಂದವ್ರೆ - Valase Bandavre Song Lyrics

Valase Bandavare Naavu Valase Bandavare..
Valase Bandavare Naavellaru Valase Bandavare
Ninne Emba Gadiya Daati Indu Embee Kerige
Ninne Emba Gadiya Daati Indu Embee Kerige
Valase Bandavare Naavu Valase Bandavare..

Kaadu Emba Karulaballiyu Karagi Hoda Koraginalli
Kaadu Emba Karulaballiyu Karagi Hoda Koraginalli
Mugdanaada Maguvinantha Mathu Barada Mooka Praniyu
Valase Bandide..
Huliyu Valase Bandide..

Thannoorina Chandranaa Ee Santheya Rathriyallu
Kandu Huliyu Higgide Santhe Thannadeniside
Adaravanee Santheyalli Avanadallada Ooralli
Adaravanee Santheyalli Avanadallada Ooralli
Kollalagade Maaralagade Kanasu Kaanutha Nintha
Rekkeiddaru Harada Haage Maadi Bitta Bhagavantha
Kollalagade Maaralagade Kanasu Kanutha Nintha
Rekkeiddaru Harada Haage Maadi Bitta Bhagavantha

Valase Bandavare Naavellaru Valase Bandavare
Nine Emba Gadiya Daati Indu Embee Kerige
Nine Emba Gadiya Daati Indu Embee Kerige
Valase Bandavare Naavu Valase Bandavare

Ellellindalo Bandavarellaru Illiya Neladavaraagi Hodaru
Ivanu Maathra Horage Ninthihanu
Ivanu Maathra Horage Ninthihanu

Boodi Aagiro Kaadige Hogi Biduva Hambala
Usiradoku Badige Kattalagade Eno Kalavala
Bashe Baarade Arthavaagade Koogalarade Kopa Eride
Kenakabedi Ivana..
Intha Huliyannaaa..
Valase Banda Huliyannaaa..

Valase Bandavare Naavellaru Valase Bandavare
Ninne Emba Gadiya Daati Indu Embee Kerige
Ninne Emba Gadiya Daati Indu Embee Kerige
Valase Bandavare Naavu Valase Bandavare

Tags: