• ಚಾಣೂರನು - Chanooranu Lyrics - Mufti

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಚಾಣೂರನು - Chanooranu Song Lyrics

ಓ... 

ಚಾಣೂರನು ಅತಿ ಕ್ರೂರನು 
ಘನ ಘೋರನು 
ನಾ ಕಂಡ ಅಸುರ ನೀನೇನ 

ನಿಸ್ಸೀಮನು ಧೀಮಂತನು 
ಎಕೈಕನೂ 
ಜನ ಧನಿಯ ಉಸಿರು ನೀನೇನ 

ಓ..
ಸಿಡಿಲಾಗಿ ಕಂಡ ನೀನು 
ಜಗ ಬೆಳಗೊ ದೀಪ ಏನು 
ಏನೆಂದು ನಿನ್ನ ತಿಳಿಯಲಿ 
ಓ... ಧಗ ಧಗಿಸೊ ಜ್ವಾಲೆ ನೀನು 
ತಂಪಾದ ಸೋನೆ ಏನು 
ಏನೆಂದು ನಿನ್ನ ಅಳೆಯಲಿ....

ರಾಕ್ಷಸನು ನೀನೇನ... 
ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇನ... 
ರಾಕ್ಷಸನು ನೀನೇನ... 
ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇನ... 

ಹರಿದೋದ ಬದುಕನು ಹುಡುಕಿ 
ನವಿರಾದ ನೂಲನು ಬಳಸಿ 
ಹಸನಾಗಿ ಹೆಣೆದು ಕೊಡುವ 
ನೇಕಾರನೆ... 
ಮಾಳಿಗೆಯು ಸೋರುವ ಮುನ್ನ 
ಛಾವಣಿಯ ಹಾಸುವ ನೀನು 
ಶತಕೋಟಿ ಮನಗಳು ಹರಸೊ 
ನೇತಾರನೆ... 

ಧರಣಿ ತೂಕದ ಭುಜದ ಬಲವನು 
ಜನರ ಒಳಿತಿಗೆ ತೋರಿ ಮೆರೆವನು 
ಹಿತವನು ಬಯಸುವ ರಾಕ್ಷಸನು ನೀನೇನ 
ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇನ ...
ರಾಕ್ಷಸನು ನೀನೇನ 
ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇನ ...

ಕಡಲಿಂದ ಆವಿಯಾಗಿ 
ಕಾರ್ಮೋಡದಂತೆ ಸಾಗಿ 
ಬರುಡಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿವ ಜಲಧಾರೆಯೊ 
ಕಟುಕರ ನೆತ್ತರು ಹರಿಸಿ 
ಬಡವರ ಕಂಬನಿ ಒರೆಸಿ 
ಕುಸಿದಂತ ಬಾಳಿನ ನೊಗಕೆ 
ಹೆಗಲಾದೆಯೋ... 

ಧುರುಳ ಜನರಿಗೆ 
ಸಧೆಯ ವಿಧಿಸುವ 
ಹಸಿದ ಜನರಿಗೆ 
ಸುಧೆಯ ಹರಿಸುವ 
ಹಿತವನು ಬಯಸುವ 
ಕಡು ರಾಕ್ಷಸನು ನೀನೇನ
ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇನ 

ರಾಕ್ಷಸನು ನೀನೇನ 
ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇನ 

ರಾಕ್ಷಸನು ನೀನೇನ 
ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇನ 

ರಾಕ್ಷಸನು ನೀನೇನ 
ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇನ... 

-------------English-------------

Oooo

Chaanooranu Athi Krooranu
Ghana Ghoranu
Naa Kanda Asura Neenena

Nissemanu
Dheemanthanu
Ekaikanoo
Jana Dhaniya Usiru Neenena

Ooo Sidilagi Kanda Neenu
Jaga Belago Deepa Yenu
Yenendu Ninna Thiliyali
Oo Dhaga Dhagiso Jwale Neenu
Thampada Sone Yenu
Yenedu Ninna Aleyali
Rakshasanu Neenena
Rakshakanu Neenena...
Rakshasanu Neenena
Rakshakanu Neenena...

Haridoda Badukanu Huduki
Navirada Noolanu Balasi
Hasanaagi Henedu Koduva
Nekarane...
Maligeyu Soruva Munna
Chavaniya Hasuva Neenu
Shatha Koti Managalu Haraso
Nethaarane...

Dharani Thookada Bhujada Balavanu
Janara Olithige Thori Merevanu
Hithavanu Bayasuva
Kadu Rakshasanu Neenena
Rakshakanu Neenena...
Rakshasanu Neenena
Rakshakanu Neenena...

Kadalinda Aaviyaagi
Karmodadanthe Saagi
Barudada Bhoomige Suriva
Jaladhaareyo...

Katukara Netharu Harisi
Badavara Kambani Varesi
Kusidantha Balina Nogake
Hegalaadeyo...

Dhurula Janarige
Sadheya Vidhisuva
Hasidha Janarige
Sudheya Harisuva
Hithavanu Bayasuva
Kadu Rakshasanu Neenena
Rakshakanu Neenena...
Rakshasanu Neenena
Rakshakanu Neenena...
Rakshasanu Neenena
Rakshakanu Neenena...
Rakshasanu Neenena
Rakshakanu Neenena...

Tags: