• ಸಾಹುಕಾರ - Saahukaara Lyrics - Anjani Putra

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಸಾಹುಕಾರ - Saahukaara Song Lyrics


ಸಾಹುಕಾರ ಹೇ... 
ಸಾಹುಕಾರ 

ಸಾಹುಕಾರ 

ಬಂದಾನೊ ಬಂದಾನೊ ಸಾಹುಕಾರ
ಪ್ರೀತೀಲು ನೋವಲ್ಲು ಪಾಲುದಾರ 
ಬಂದಾನೊ ಬಂದಾನೊ ಸಾಹುಕಾರ 
ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೈ ಹಿಡಿಯೊ ಸೂತ್ರದಾರ 
ಎಲ್ಲ ಸಹಿಸಿ ನಗುವ ಜಾದುಗಾರ... 
ಜಾದುಗಾರ 
ಮನಸು ಮನಸನ್ನ ಹೊಲೆಯೊ ಸೂಜಿ ದಾರ 

ಸಾಹುಕಾರ.. ಸಾಹುಕಾರ... 
ಸಾಹುಕಾರ.. ಸಾಹುಕಾರ... 

ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಎರಗೊ 
ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ಕರಗೊ 
ಮಗುವ ಮನಸಿನ ದೊರೆ ಇವ 

ರೆಪ್ಪೆಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ 
ಕಣ್ಣ ನೀರ ಒರೆಸುತಾನೆ 
ದೈವ ಮೆಚ್ಚುವ ಮಾನವ 

ನಂಬಿದ ಜೀವಕೆ ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬುತ 
ಸಹನೆಯ ಲಾಂಛನ ಹೊಂದಿರೊ ಜೀವ 
ನೀ ಗುಣವ ಹಂಚೊ ಸಾಹುಕಾರ 
ನೀ ಹ್ರುದಯ ಕಾಯೊ ಬೇಹುಗಾರ 

ಸಾಹುಕಾರ.. ಸಾಹುಕಾರ...
ಸಾಹುಕಾರ.. ಸಾಹುಕಾರ... 

----------English----------

Saahukaara Hey
Saahukaara Hey
Saahukaara Hey

Bandaano Bandaano Saahukaara
Preethilu Novallu Paaludaara
Bandaano Bandaano Saahukaara
Kanasallu Kai Hidiyo Suthradhaara
Ella Sahisi Naguva Jaadugaara Jaadugaara
Manasu Manasanna Holeyo Sooji Daara

Saahukaara Aa Saahukaara Aa
Saahukaara Aa Saahukaara Aa
Thaayi Thandege Erago
Snehavendare Karago
Maguva Manasina Dore Iva

Reppegenu Thiliyadanthe
Kanna Neera Oresuthane
Daiva Mechchuva Maanava

Nambida Jeevake Dhairyava Thumbutha
Sahaneya Laanchana Hondiro Jeeva

Nee Gunava Hancho Saahukaaraa
Nee Hrudaya Kaayo Behugaara

Sahukaara Aa Saahukara Aa
Sahukaara Aa Saahukara Aa

Tags: