• ಟಕಿಲ - Tequila Kannada Lyrics - Tequila

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಟಕಿಲ - Tequila Kannada Song Lyrics

ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಇಂದು 
ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ 
ಗಂಗವ್ವ ಬರ್ತ ಬಿಂದಿಗೆ 
ನೀರು ತಾರವ್ವ 
ನೀರು ತಾರವ್ವ 
ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ತಾರವ್ವ 
ನೀರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 
ಬಾಟ್ಲು ಸೋಡ ತಾರವ್ವ 
ಬೆಳದಿಂಗ್ಳು ಪಳ್ಳ ಹೊಳಿತಾಯ್ತೊ 
ಲೋಟಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೂಯ್ದಯ್ತೊ 
ಮ್ಯುಸಿಕ್ಕು ಈಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ 
ಡಿ ಜೆ ಫುಲ್ಲು ಸೌಂಡು ಕೊಟ್ಟು 
ಟಕಿಲ ಶಾಟು ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲಾರು 
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ 

ಬಡ್ಡಿಯ ಕಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ 
ಸಾಲವ ತಕ್ಕಂಡು 
ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗುವ 
ಎಣ್ಣೆಯ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು 
ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಸೈಡಲ್ 
ಉಪ್ಪಿನ್ ಕಾಯಿ ನೆಕ್ಕುತ 
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 
ನೈಂಟಿಯ ಬಿಟ್ಕೋಂಡು 
ಕುಡುಕರೆ ನಮ್ಮ 
ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ 
ಅವ್ರಿಂದಾಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ 
ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ 

ಅಯ್ಯೊ ಬೈಬೇಡಿ 
ಕುಡಿಯೋರನ್ನ ಬೈಬೇಡಿ 
ಯಾರ್ಗು ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡದೆ 
ಬದುಕೋರಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೆ ನೋಡಿ 

ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಇಂದು 
ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ 
ಗಂಗವ್ವ ಬರ್ತ ಬಿಂದಿಗೆ 
ನೀರು ತಾರವ್ವ 
ನೀರು ತಾರವ್ವ 
ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ತಾರವ್ವ 
ನೀರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 
ಬಾಟ್ಲು ಸೋಡ ತಾರವ್ವ 
ಬೆಳದಿಂಗ್ಳು ಪಳ್ಳ ಹೊಳಿತಾಯ್ತೊ 
ಲೋಟಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೂಯ್ದಯ್ತೊ 
ಮ್ಯುಸಿಕ್ಕು ಈಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ 
ಡಿ ಜೆ ಫುಲ್ಲು ಸೌಂಡು ಕೊಟ್ಟು 
ಟಕಿಲ ಶಾಟು ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲಾರು 
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ 

ಯಾರಪ್ಪ ಕಂಡ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು 
ಈ ಸುರ ಪಾನನ 
ಗಂಟೆ ಎಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 
ಹಿಂಡುತದೆ ಪ್ರಾಣನ 
ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿರೊದೆಲ್ಲ 
ಕುಡಿದು ಕಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 
ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ 
ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆನ 
ನಾಳೆ ಇಂದ ನಾನು 
ಕುಡಿಯೋದ ಬಿಡುವೆ 
ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 
ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೆಗ್ಗು ಹೊಡೆವೆ 
ಯಾಕೊ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ 
ಕುಡಿದಿದ್ ಯಾಕೊ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ 
ಹಾಡು ಕೇಳ್ತ ಕೇಳ್ತ 
ಎಣ್ಣೆ ಯಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ 

ಹೆ ಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ರ್ಯಾಪರ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ 

-------------English-------------

Yellaru Seri Indu
Yenne Hakuva
Gangavva Bartha Bindhige
Neeru Thaaravva

Neeru Thaaravva
Bindhige Neeru Thaaravva
Neerin Jothege Ondu
Bottlu Soda Thaaravva
Beladhinglu Pallag Holithaitho
Lotakke Yenne Huydaytho
Musicu Ega Shuruvagutte
Dj Fullu Soundu Kotbido

Tequila Shot Yetti Yellaru
Start The Party

Baddiya Kattadaagli
Saalava Thakkondu
Haayagi Malaguva
Yenneya Hodkondu
Yenne Jothe Sidel
Uppinkaayi Nekkutha
Quarter Mele Innondh
Ninetya Bitkondu
Kudukare Namma
Deshada Aasthi
Avrindale Governmentige
Laabha Jaasthi

Ayyo Baybedi
Kudiyoranna Baybedi
Yargu Thodre Kodude
Badukodandre Avrene Nodi

Yellaru Seri Indhu Yenne Haakuva
Gangavva Bartha Bindhige
Neeru Thaaravva
Neeru Thaaravva
Bindhige Neeru Thaaravva
Neerin Jothege Ondu
Bottlu Soda Thaaravva
Beladhinglu Pallag Holithaitho
Lotakke Yenne Huydaytho
Musicu Ega Shuruvagutte
Dj Fullu Soundu Kotbido

Tequila Shot Yetti Yellaru
Start The Party

Yaarappa Kanhiddiddu
Ee Sura Paanana
Gante Yentadamele
Hinduthade Praanana
Bottlallirodella
Kudidu Kaali Madbittu
Inmunde Yenneyanna
Muttodilla Okayna
Naale Inda Naanu
Kudiyada Biduve
Hingantha Helikondu
Innondh Peggu Hodeve
Yaako Salthilla
Kudididh Yaako Saalthilla
Haadu Heltha Keltha
Yenne Kaali Aythalla

Tags: Shalni Gowda