• ಮೊದಲ ಸಾರಿ - Modalasari Lyrics - Kanaka

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮೊದಲ ಸಾರಿ - Modalasari Song Lyrics

Modalasari Ninnannu Nodida Aa Dinavu Yaavudu
Koneya Saari Helade Ulida Aa Maathu Yaavudu
Muddadida Dinagalu Kiththadida Kshanagalu
Kaddu Seebe Kaayina Kachchi Thinda Kshanagalu
Ninna Moggina Jadeyali Nanna Kanasu Aralithu
Kuntepille Aaduththa Kaddu Muchchi Nodiddu
Ella Illi Nange Nenapaayithalla Sumge
Nee Chennagidre Ashte Nange
Saakalva Saakalva Saakalva

Uruli Hoda Kaala Maththe Marali Baralva
Aralidantha Kanasugalige Jeeva Sigalva
Langa Daavani Gejje Saddu Nenapu Agalva
School-ina Munde Nangoskara Kaayuththa Kooralva
Nenapinalle Badukabeku Naanu Ballenu
Gadiya Daati Baralebeda Kaiyyee Mugivenu
Mugidu Hoda Kathegalannu Kedakabaaradu
Maretha Haage Natisabeku Mareyakoodadu

 

Ella Illi Nange Nenapaayithalla Sumge
Nee Chennagidre Ashte Nange
Saakalva Saakalva Saakalva

Naavu Nadeda Kaalu Daari Taaru Kandilva
Namage Hodeda Ganitha Meshtru Retired Agilva
Naanu Kotta Navilugari Mari Haakilva
Neenu Bareda Prema Pathra Nanhathra Ilva
Heege Bandu Haage Hogu Daari Thiruvali
Nadedudella Ulidu Bidali Baala Putadali
Nenapu Konegu Jinugabeku Kanna Thudiyali
Yavudakku Runavu Beku Hanebarahadalli

Ella Illi Hinge Naa Ulkoldiro Hange
Nee Chennagidre Ashte Nange
Saakalva Saakalva Saakalva

Tags: