• ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು - Matte Matte Nenapu Lyrics - Kanaka

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು - Matte Matte Nenapu Song Lyrics

Matte Matte Nenapu Kaadide
Bittu 
bidade Jeeva hindide
Katta Kadege Ade Daariyali
Bala Saagide, Konege

Heththavara Nenapu Kaadide
Matte Matte Koogi Karedide
Muththu Kotta Putta Hudugiya
Nenapu Moodide, Nanage

Chitteya Hidida Nenapu
Jokali Aadida Nenapu
Kambani Oresida Nenapu
Saanthwana Helida Nenapu
Yaako Nannedeyalindu Iriyuthid
Yaako Kannali Haniya Tharisuthide
Eega Elliddaalo Hegiddalo
Nanna Paalina Devathe

Matte Matte nenapu Kaadide
Bittu Bidade Jeeva Hindide

 

Naanu Huttida Aa Mane
Naanu Beleda Angala
Naanu Aadida Holedande
Eega Hegideyo

Dina Baiyuthidda Nannappa
Thuththu Thinisida Nannavva
Onde Ede Haalu Kudida
Thammayya Hegihano
Yako Ella Nenapaguthide
Haleya Puta Punaha Theredide
Ellinda Aarambhano Jeevana
Hey Ellinda Aarambhano Jeevana
Math Alle Adara Nildaana

Matte Matte Nenapu Kaadide
Bittu Bidade Jeeva Hindide

Nammoora Daari Maragalu
Nammoora Kere Yeriyu
Nanna Guruthanu Indu Hidiyabahude
Nammoora Kempu Bili Bus-ige
Naa Kooruthidda Kone Seat-ige
Nanna Nenapu Innu Irabahude
Naanu Avalu Suththida Jaaga
Nenapige Baruthide Eega
Ellinda Aarambhano Jeevana
Hey Ellinda Aarambhano Jeevana
Maththalle Adara Nildaana

Matte Matte Nenapu Kaadide
Bittu Bidade Jeeva Hindide
Katta Kadege Ade Daariyali
Payana Saagide, Konege
Konege Konege Konege

Tags: