• ಜೈ ಹನುಮಂತ - Jai Hanumantha Lyrics - Prema Baraha

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಜೈ ಹನುಮಂತ - Jai Hanumantha Song Lyrics

ಮನೋಜವಂ 
ಮಾರುತ ತುಲ್ಯ ವೇಗಂ 
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಂ ವರಿಷ್ಟಂ 
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರ ಯೂತ ಮುಖ್ಯಂ 
ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೂತಂ ಶಿರಸ ನಮಾಮಿ 

ಜೈ ಹನುಮಂತ ಕೇಸರಿ ನಂದನ 
ಮಾರುತಿ ರಾಯ ವಾನರ ಯೋಧ 
ವಾಯು ಪುತ್ರ ವಜ್ರಕಾಯ 
ದೀನ ಬಂಧುವೆ
ಧೀರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್

ಜೈ ಹನುಮಂತ ಕೇಸರಿ ನಂದನ 
ಮಾರುತಿ ರಾಯ ವಾನರ ಯೋಧ 
ವಾಯು ಪುತ್ರ ವಜ್ರಕಾಯ 
ದೀನ ಬಂಧುವೆ
ಧೀರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ 

ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ
ಎನ್ನುತ್ತ ಹಾಡುವ ನಮ್ಮ ಹನುಮ 
ನಮೋ ರಾಮ ಭಕ್ತ 
ನೀನೆ ಸರ್ವ ಶಕ್ತ 

ರಾಮನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹನುಮ
ಹನುಮನ ಪ್ರಾಣ ರಾಮ ಹನುಮ 

ರಾಮನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹನುಮ
ಹನುಮನ ಪ್ರಾಣ ರಾಮ ಹನುಮ 

ಜೈ ಹನುಮಂತ ಕೇಸರಿ ನಂದನ 
ಮಾರುತಿ ರಾಯ ವಾನರ ಯೋಧ 
ವಾಯು ಪುತ್ರ ವಜ್ರಕಾಯ 
ದೀನ ಬಂಧುವೆ
ಧೀರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ 

ಭಕ್ತೀಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಂಡನೋ ಹನುಮ 
ರಾಮನ್ನೆ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟನೊ 
ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕಾಯುವ ಮಾರುತಿ 
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹರಸುವ 

ಇದು ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಸಾರ 
ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ
ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಹೊತ್ತೋನಯ್ಯ 
ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ನಾಯಕ ಆಂಜನೇಯ 

ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಕಪಿರಾಯಪ್ಪ 
ಎಲ್ಲ ನಿಂದೇನಪ್ಪ
ಕಣ್ ತೆರೆದು ದಯೆ ತೋರಿ 
ಎಲ್ರೂನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ 

ರಾಮ ಧೂತನಾಗಿ ಹೋದನೋ 
ಹನುಮ 
ರಾಮ ಮುದ್ರೆ ಸೀತೆಗಿತ್ತನೊ

ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನೊ 
ದಷಕಂಠನ 
ಸೊಕ್ಕನ್ನೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತನೊ 

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನನ್ನ 
ತೋರಿ ನಿಂತನೊ ಈ ಹನುಮಣ್ಣ 
ರಾಮನಪ್ಪುಗೆಯ ಭಾಗ್ಯ ಗಳಿಸಿದ
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ತಾನು ನೆಲೆಸಿದ 

ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
ಕಪಿರಾಯಪ್ಪ 
ಎಲ್ಲ ನಿಂದೇನಪ್ಪ
ಕಣ್ ತೆರೆದು ದಯೆ ತೋರಿ 
ಎಲ್ರೂನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ 

ತಕಿಟ ತೋಂ à²¤à²•à²¿à²Ÿ ತೋಂ 

ಜೈ ಹನುಮಂತ ಕೇಸರಿ ನಂದನ 
ಮಾರುತಿ ರಾಯ ವಾನರ ಯೋಧ 
ವಾಯು ಪುತ್ರ ವಜ್ರಕಾಯ 
ದೀನ ಬಂಧುವೆ
ಧೀರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ 

ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ
ಎನ್ನುತ್ತ ಹಾಡುವ ನಮ್ಮ ಹನುಮ 
ನಮೋ ರಾಮ ಭಕ್ತ 
ನೀನೆ ಸರ್ವ ಶಕ್ತ 

ರಾಮನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹನುಮ
ಹನುಮನ ಪ್ರಾಣ ರಾಮ ಹನುಮ 

---------------English---------------

Mano -Javam
Marutha Tulya Vegam
Jitendriyam Buddhi Mataam Varissttam
Vaataatmajam Vaanara Yuutha Mukhyam
Shrii Raama Duutam Shirasa Namami

Jai Hanumantha Kesarinandana
Maruthi Raaya Vanara Yodha
Vaayu Putra Vajkrakaya
Deena Bandhuve
Dheera Jai Hanuman

Jai Hanumantha Kesarinandana
Maruthi Raaya Vanara Yodha
Vaayu Putra Vajkrakaya
Deena Bandhuve
Dheera Jai Hanuman

Raghupathi Raghava Raja Rama
Enutta Haaduva Namma Hanuma
Namo Rama Bhakta
Neene Sarva Shaktha

Ramana Mukhya Praana Hanuma
Hanumana Praana Rama Naama

Ramana Mukhya Praana Hanuma
Hanumana Praana Rama Naama

Jai Hanumantha Kesarinandana
Maruthi Raaya Vanara Yodha
Vaayu Putra Vajkrakaya
Deena Bandhuve
Dheera Jai Hanuman

Bhakthili Shakti Kandano Hanuma
Ramanne Geddu Bittano
Bhaktarannu Nithya Kaayuva Maaruthi
Preethiyinda Bandu Harasuva

Idu Raama Manthra Saara
Hanumanthana Shakthi Apaara
Raama Lakshmanara Hothonayya
Putta Makkala Naayaka Anjaneya

Hanumanthappa
Kapirayappa
Ella Nindenappa
Kann Teredu Daye Thori Elrunu
Kaapadappa

Rama Dhoothanaagi Hodano
Hanuma
Rama Mudre Seethegithano

Lankeya Suttu Bittano
Dashakantana
Sokkanne Metti Ninthano

Edeyalli Raamananna
Thori Nintha Ee Hanumanna
Raamanappugeya Bhagya Galisida
Chiranjeeviyaagi Thaanu Nelesida

Hanumanthappa
Kapirayappa
Ella Nindenappa
Kann Teredu Daye Thori Elrunu
Kaapadappa...

Thakita Thom Thakita Thom

Jai Hanumantha Kesarinandana
Maruthi Raaya Vanara Yodha
Vaayu Putra Vajkrakaya
Deena Bandhuve
Dheera Jai Hanuman

Raghupathi Raghava Raja Rama
Enutta Haaduva Namma Hanuma
Namo Rama Bhakta
Neene Sarva Shaktha

Ramana Mukhya Praana Hanuma
Hanumana Praana Rama Naama

Ramana Mukhya Praana Hanuma
Hanumana Praana Rama Naama

Tags: