• ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ - Pakka Local Lyrics - Seizer

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ - Pakka Local Song Lyrics

By Miss Aagi Eduru Bandaru..
Mistake Aagi Potige Ilidaroo..
Manasal Helko Gurooo..
Chiranjeevi Bhava Ayushmaan Bhava..
Thukku Ivanadu Solu..
Kikku Ivanadu Rapid..
Sigadu Onthara Candid..
Kenaki Aagabeda Stupid..

By Miss Aagi Eduru Bandaru..
Mistake Aagi Potige Ilidaroo..
Manasal Helko Gurooo..
Chiranjeevi Bhava Ayushmaan Bhava..

Pakka Local Seizer..
Dhairyake Ondu Tiser..
Symbol-Llu Reddu Danger..
Kannu Onthara Razer..

Kichak Kulake Nayakarivaru..
Test Maadoke Thode Thattu..
Transuform Kanro Ivaru..
Escape Aagro Dayavittu..

Ella Ivara Aata..
Prathi Dina Kaadaata..
Prathi Hejjeyu Nudidide..
Yedeyali Kadaride..
Thantege Bandare Hushaaarr..
He Is The Crazy Star..

By Miss Aagi Eduru Bandaru..
Mistake Aagi Potige Ilidaroo..
Manasal Helko Gurooo..
Chiranjeevi Bhava Ayushmaan Bhava..

Kai Mugidare Ivane God-Du..
Kai Eththidare Very Bad-Du..
Endendigu Ivare Strongu..
Shivaji Nagarada Long-Gu..

Character Ivaradu Full Different-Tu..
Bhugatha Lokakide Ondu Nantu..
Ellarigu Kodu Ivarade Hakku..
Kodalebeda Kano Neenu Lookku..

Iva Ninthare Shuru Horaata..
Maaraata..
Yede Bechchiso Dhum Ide..
Bedhisopower Ide Ivane Bullet-Ttu..
Saamraat-Uu..

By Miss Aagi Eduru Bandaru..
Mistake Aagi Potige Ilidaroo..
Manasal Helko Gurooo..
Chiranjeevi Bhava Ayushmaan Bhav..

Tags: