• ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ನನ್ನ ಹ್ರುದಯ - Khali Site Nanna Hrudaya Lyrics - Shathaya Gathaya

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ನನ್ನ ಹ್ರುದಯ - Khali Site Nanna Hrudaya Song Lyrics

Khaali Site-U Nanna Hrudaya..
Katte Bitlu Preethi Maneya..
Olage Bandu Sero Samaya..
Hogi Kelayya Yooo Hogi Kelayya..

Khaali Site-U Nanna Hrudaya..
Katte Bitlu Preethi Maneya..
Olage Bandu Sero Samaya..
Hogi Kelayya Yooo Hogi Kelayya..

Balagaalittu Yedeya Olage..
Entry Kottanu Goththildange..
Balagaalittu Yedeya Olage..
Entry Kottanu Goththildange..

Nange Goththildange..
Bidde Naanu Ninge..
Hinge Aadre Henge..
Munde Aithe Nange..
Munde Aithe Nange..

Idu Idu Idu Idu Preetioya..
Nange Thumba Hosdu..
Neenu Illada Prathi Kshana..
Nanna Jeevna Baridu..
Idu Idu Idu Idu Preetioya..
Nange Thumba Hosdu..
Neenu Illada Prathi Kshana..
Nanna Jeevna Baridu..

Nanna Hrudayada Baditha..
Ninna Hesaranu Helide..
Nanna Olagina Bisi Usiru..
Ninna Sanga Bayaside..

Nange Goththildange..
Bidde Naanu Ninge..
Hinge Aadre Henge..
Munde Aithe Ninge..
Munde Aithe Nange..

Idu Idu Idu Idu Prrthiye..
Nanage Arthavaagide..
Ninna Ondu Sparshake..
Naanu Sothu Hogihe..

Idu Idu Idu Idu Prrthiye..
Nanage Arthavaagide..
Ninna Ondu Sparshake..
Naanu Sothu Hogihe..

Preethi Kaanadu Nodalaagadu..
Emba Sathyava Thilide..
Enu Thochade Huchchananthe Naa..
Mooka Prekshaka Naanaade..

Nange Goththildange..
Bidde Naanu Ninge..
Hinge Aadre Henge..
Munde Aithe Ninge..
Munde Aithe Nange.. (2)

Khaali Site-U Nanna Hrudaya..
Katte Bitlu Preethi Maneya..
Olage Bandu Sero Samaya..
Hogi Kelayya Yooo Hogi Kelayya..

Balagaalittu Yedeya Olage..
Entry Kottanu Goththildange..
Balagaalittu Yedeya Olage..
Entry Kottanu Goththildange..

Tags: