• ಚಮ್ಮಕ್ ಚಲ್ಲೊ - Chammak Chalo Lyrics - Shathaya Gathaya

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಚಮ್ಮಕ್ ಚಲ್ಲೊ - Chammak Chalo Song Lyrics

Chammak Challo Naa Chammak Challo.. (3)

Chammak Challo Chammak Challo..
Challo Oorallella Ninde Gullu..
Chammak Challo Chammak Challo..
Challo Oorallella Ninde Gullu..

Naa Athi Loka Sundari Chammak Challo..
Locallu Chokari Chammak Challo..
Yaarige Beku Ree Saalaagi Bandu Nilree..
Saalaagi Bandu Nilree..

Naakabandi Haakidroonu Nuggi Bartheene..
Nooru Janaru Bandroonu Guddi Bartheene..
Ninna Padeyo Otadalli Naanu Modaligane..
Kele Chammak Challo Nee Nange Swanthaane.. (2)

Maiyya Mele Batte Idre Irritasionnu..
Gandu Maklu Kandre Fullu Temptasionnu..
Ilve Illa Nange Yaava Limitasionniu..
Bennu Hathtu Baaro Yaako Confuisionnu..

Alelele Sari Kanammi Sari Kanammi..
Hogonna Naavu Baarammi..
Sari Kanammi Sari Kanammi..
Aagona Naav Daddy Mummy..

Chammak Challo Chammak Challo..
Challo Oorallella Ninde Gullu..
Chammak Challo Chammak Challo..
Challo Oorallella Ninde Gullu..

Naa Athi Loka Sundari Chammak Challo..
Locallu Chokari Chammak Challo..
Yaarige Beku Ree Saalaagi Bandu Nilree..
Saalaagi Bandu Nilree..

Chammak Challo Chammak Challo..
Chamak Chamak Chamak..

Tags: