• ಚುಟು ಚುಟು - Chuttu Chuttu Lyrics - Rambo 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಚುಟು ಚುಟು - Chuttu Chuttu Song Lyrics

ಹೆ ಹುಡುಗಿ ಯಾಕ್ ಹಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿ
ಈ ಮಾತಲ್ಲೆ ಮಳ್ಳ ಮಾಡ್ತಿ
ವರ್ಷ ಆದ್ರು ಹಿಂಗ ಆಡ್ತಿ
ನೀ ಸಿಗವಲ್ಲೆ ಕೈಗೆ 

ಏ ಹುಡುಗ ಯಾಕೊ ಕರಿತಿ 
ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಿ 
ದಿನಕೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಿ 
ಹೆಂಗೈತೆ ಮೈಗೆ 

ನಿನ್ನ ನಡುವು ಸಣ್ಣ ಐತಿ 
ನಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕೈತಿ 
ನಿನ್ನ ಗುಂಗ ಏರೈತಿ 
ಮನ್ಸು ಮಂಗ್ಯ ಆಗೈತಿ 
ನನ್ನ ತಲಿಯ ಕೆಡಿಸೈತಿ 

ಹೆ ಹುಡುಗಿ 
ಏನ್ ಮಾವ 
ಚುಟು ಚುಟು 
ಎಲ್ಲಿ? 

ಚುಟು ಅಂತೈತಿ ನನಗೆ 
ಚುಮು ಚುಮು ಅಗ್ತೈತಿ 

ಚುಟು ಅಂತೈತಿ ನನಗೆ 
ಚುಮು ಚುಮು ಅಗ್ತೈತಿ 

ಊರ್ ಹಿಂದೆ ಬಾಳೆ ತೋಟ 
ಊರ್ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಸೈಟ 
ಇದಕೆಲ್ಲ ನಿನಾಗ ಒಡತಿ 
ಮತ್ಯಾಕ ಅನುಮಾನ ಪಡತಿ 

ಶೋಕಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ 
ತಂದೀದಿ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಗಾಡಿ 
ನನ್ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡಿತಿ 
ಊರಾಗ ನೀನೆಷ್ಟ್ ಮೆರಿತಿ 

ಊರಾಗ ನಂದೊಂದ್ ಲೆವೆಲ ಐತಿ 
ದಾರ್ಯಾಗ್ ನಿಂತು ಯಾಕ ಬೈತಿ 

ಇಷ್ಟ್ ಕಾದತಿ 
ಮಳ್ಳ ಮಾಡತಿ 
ಮನಸ್ಯಾಂಗ ತಡಿತೈತಿ 

ಮಾವ 
ಏನ ಹುಡ್ಗಿ 

ಚುಟು ಚುಟು ಅಂತೈತಿ ನನಗು
ಚುಮು ಚುಮು ಅಗ್ತೈತಿ 

ಚುಟು ಚುಟು ಅಂತೈತಿ ನನಗು
ಚುಮು ಚುಮು ಅಗ್ತೈತಿ 

ಚುಟು ಚುಟು ಅಂತೈತಿ ನನಗು
ಚುಮು ಚುಮು ಅಗ್ತೈತಿ 

--------------English--------------

Hey Hudgi Yak Hing Aadthi
Ee Maathalle Malla Maadthi
Varsha Aadru Hinga Aadthi
Nee Sigavolle Kaige

E Huduga Yako Karithi
Sikkalle Signal Kodthi
Dinakondu Dailogue Hodithi
Hengaithe Maige

Ninna Naduvu Sannaithi
Nadige Kannu Kukkaithe
Ninna Gunga Eraithi
Mansu Mangya Agaithi
Nanna Thaliya Kedisaithi

Hey Hudugi
Hena Maava
Chhutu Chhutu
Elli

Chhutu Chuttu Anthaithi Nanage
Chumu Chumu Agthaithi

Chhutu Chuttu Anthaithi Nanage
Chumu Chumu Agthaithi

Oor Hinde Baale Thota
Oor Munde Khaali Site-a
Idakella Ninaaga Odathi
Mathyaaka Anumana Padathi

Shokige Saala Maadi
Thandidi Bullet Gaadi
Nannodi Double Horn Hodithi
Ooraga Neenesht Merithi

Ooraga Nandond Level Aithi
Daryag Ninthu Yaaka Baithi

Isht Kaadathi
Malla Maadathi
Manasyaanga Thaditaithi…

Maava…
Ena Hudgi

Chhutu Chuttu Anthaithi Nanagu
Chumu Chumu Agthaithi

Chhutu Chuttu Anthaithi Nanagu
Chumu Chumu Agthaithi

Chhutu Chuttu Anthaithi Nanagu
Chumu Chumu Agthaithi

Tags: