• ಅಮ್ಮ - Amma Lyrics - Amma I Love You

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಅಮ್ಮ - Amma Song Lyrics

Amma.. Nannee Januma..
Ninna.. Vardaanavamma..
Amma.. Ninagyaaru Sama..
Nanna.. Jaga Neene Amma..

Ninna Aa Laali Pada
Nanna Olage Sadaa
Nillade Mididide Amma..
Gudiya Hangirada
Keerthane Bekirada
Nadeva Daivave Amma..

Amma.. Nannee Januma
Ninna.. Vardaanavamma..
Amma..

Ninna Ondu Kai Thuthu Saaku
Ee Janma Poorthi Upavaasa Iruvenu
Ninna Ondu Appugeyu Saaku
Aa Nenapinalli Servaasa Iruvenu
Neene Nanna Lokavu
Neene Nanna Jeevavu
Neene Nanage Ellavu Amma..

Amma.. Ningyaaru Sama..
Nanna.. Jaga Neene Amma..
Amma..

Ninna Ondu Saanthvanave Saaku
Novanella Naa Nungi Naguvenu
Neenu Omme Bennu Thadavu Saaku
Ee Jagavenall Naa Geddu Baruvenu
Nooru Nooru Devaru Ninna Olage Iruvaru
Emba Nijava Arithenu Amma..

Amma.. Nannee Januma
Ninna.. Vardaanavamma..
Amma.. Ningyaaru Sama..
Nanna.. Jaga Neene Amma..

Ninna Aa Laali Pada
Nanna Olage Sadaa
Nillade Mididide Amma.
Gudiya Hangirada
Keerthane Bekirada
Nadeva Daivave Amma..

Amma..

Tags: