• ಈ ಮೌನವೆ ಮಾತಾಡಿದೆ - Ee Mounave Maathadide Lyrics - Amma I Love You

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಈ ಮೌನವೆ ಮಾತಾಡಿದೆ - Ee Mounave Maathadide Song Lyrics

Ee Mounave Maathadide
Naa Helalu Innenide
Ee Jeeva Kai Chaachi
Ninnanne Bedide
Onchooru Preethina
Nee Needa Baarade

Ee Mounave Maathadide
Naa Helalu Innenide

Baa Omme Nannanu Aalangisu
Ninnalli Nannanu Nee Bandhisu
Aarambha Neene Neene Kone
Ee Jeevavinnu Ninagarpane

Ee Mounave Maathadide
Naa Helalu Innenide

Bekilla Yaavude Aashvaasane
Nannaase Yellavu Neenobbane
Neenello Alle Nanna Khushi
Naa Baruve Ninna Himbaalisi

Ee Mounave Maathadide
Naa Helalu Innenide
Ee Jeeva Kai Chaachi
Ninnanne Bedide
Onchooru Preethina
Nee Needa Baarade

Tags: