• ಚಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ - Chaddi Olage Lyrics - Loudspeaker

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಚಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ - Chaddi Olage Song Lyrics

ಬೇಜಾರ್ ಆದ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಕೊಳಿ 
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಒಳ್ಗೆ ಬೆರಳ್ ಇಟ್ಕೊಳಿ 
ಬೇಜಾರ್ ಆದ್ರೆ ಚಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಕೊಳಿ 
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಒಳ್ಗೆ ಬೆರಳ್ ಇಟ್ಕೊಳಿ
ಹಲ್ಲಿನ್ ಸಂದಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಳಿ

ಬಟ್ ಈ ಗೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ಬೇಡಿ 
ಈ ಗೇಮ್ ಹೆಸ್ರೇನು? 

ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಬೀಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳಿ 
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಮನೇಲ್ ಮುದ್ದೆ ತಿಂಕೊಳಿ 
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಬೀಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳಿ 
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಮನೇಲ್ ಮುದ್ದೆ ತಿಂಕೊಳಿ 
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳಿ 

But Don't Try This Game Ya
What Is This Game Called Ya?

ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 

ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 

ಪಕ್ಕದ್ ಮನೆ ಆಂಟಿಗೊಂದು ಸೈಟ್ ಹಾಕಳಿ 
ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ಜೇಬಲ್ಲೊಂದು ರಾಕಿ ಇಟ್ಕಳಿ 
ಪಕ್ಕದ್ ಮನೆ ಆಂಟಿಗೊಂದು ಸೈಟ್ ಹಾಕಳಿ 
ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ಜೇಬಲ್ಲೊಂದು ರಾಕಿ ಇಟ್ಕಳಿ 
ಅವ್ಳ್ ಗಂಡ ಬಂದ್ರೆ ತಂಗಿ ಅಂಬುಟ್ ಗಟ್ಟಿಗ್ ತಬ್ಕಳಿ 

ಏ ಗೇಮ್ ಖೇಲ್ನ ನಕ್ಕು ಭೈಯ್ಯ
ಹೇ ಗೇಮ್ ದು ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೆ ರೆ?

ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ 
ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 

Tags: