• ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ - Kannadakkagi Ondannu Otti Lyrics - Kannadakkagi Ondannu Otti

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ - Kannadakkagi Ondannu Otti Song Lyrics

Kannada Thaayi Maklaagi Hutti
Kannadakkagi Ondannu Otti

Kannada Thaayi Maklaagi Hutti
Kannadakkagi Ondannu Otti
Uliyadu Bhaashe Annuvarella
Ulisuva Aase Nimagyaakilla
Aagiddu Aagle Nodebidona Ottrappo Othri

Kannadakkagi Ondannu Otti
Kannada Thaayi Maklaagi Hutti

Aadi Kavi Pampa Anda Kurithodade
Ivathina Mandigadu Marethogide
Haledindaane Hosaadu Uliyodu
Ondu Otthidrene Nimgene Thiliyodu
Hoteeliddaagle Kannada Kalithoru
Maathu Maathigu Buss Buss Anbaardu
Namma Englishu Nimagintha Strongu
Bar Baagilalli Sikbedi Namge
Aagiddu Aagle Nodebidona Otthrappo.. Othri

Kannadakkagi Ondannu Otthi
Kannada Thaayi Maklaagi Hutti

Aa Ee Iravatha Modalu Barli
Byaare Baashe Luggage Auto Amelirli
Baai Bittare Kannada Uliyalla
Antha Annovru Dayamaadi Baai Mucchi
Amma Galisiddu Endendu Uliyatthe
Saayo Maathadbaardappa Chi Chi Chi
Namma Namma Peepi Oodidare Naavu
Baruvude Illa Kannadakke Saavu
Aagiddu Aagle Nodebidona Ottrappo.. Othri

Kannadakkagi Ondannu Otthi
Kannada Thaayi Maklaagi Hutti

Hey Hey… Kannada Thaayi Maklaagi Hutti..
Kannadakkagi Ondannu Otthi Ondannu Otthi Ondannu Otthi

Tags: