• ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ - Yella Halli Love Story Lyrics - Kannadakkagi Ondannu Otti

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ - Yella Halli Love Story Song Lyrics

Yella Halli Love Storylu
Hinge Yaakammi
Neene Helammi
Huduga Onti Aagoithaane
Patnaane Jenu Gooda
Nan Preethi Yaake Byaada
Nanna Buttu Hodyalle Paarvaalave

Yaakammi Hontbutte
Kanneeru Thandbutte
Yaakammi Kondbutte
Naanathu Nondbutte

Yella Halli Love Storylu
Hinge Yaakammi
Neene Helammi..
Huduga Onti Aagoithaane..

Yaakammi.. Hontbutte..
Nannannu.. Kondbutte
Yaakammi Yaakammi.. Kondbutte.. Hey Hey

Kere Yeri Myaaleri Nee Hoguvaaga
Hinde Nadede Ninna Benna Bidade
Eschoolu Daarili Nee Nilluvaaga
Kannu Hodede Nee Kandu Hidide
Eega Neene Yellaa Neene Elaa
Nanage Naane Bekaagilla Bekaagilla
Bada Hudugana Edeyolagade Bare Eledavale

Yaakammi Yaakammi.. Hontbutte Hontbutte
Kanneeru Kanneeru.. Thandbutte Thandbutte
Yaakammi Yaakammi.. Kondbutte Knodbitte
Naanathu Naanathu Nondbitte

Yella Halli Love Storylu
Hinge Yakammi
Neene Helammi..
Huduga Onti Aagoithaane..

Tudutudu Tudutudu ..

Yaakaara Kanneru Annodu Aitho Olagu Iradu Aache Baradu
Saavallu Santosha Padtheeni Kele Gudiye Ninage Ee Gundge Olage
Prema Preethi Ella Preethi Ella
Marethu Hogo Paata Alla Paata Alla
Uri Chiteyallu Sutthogadu Nanna Preethi

Yaakammi Yaakammi.. Hontbutte Hontbutte
Kanneeru Kanneeru.. Thandbutte Thandbutte
Yaakammi Yaakammi.. Kondbutte Knodbitte
Naanathu Naanathu Nondbitte

Yella Halli Love Storylu
Hinge Yakammi
Neene Helammi..
Huduga Onti Aagoithaane..

Tags: