• ಶಾಕುಂತ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಳು - Shaakunthle Sikkalu Lyrics - Naduve Antaravirali

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಶಾಕುಂತ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಳು - Shaakunthle Sikkalu Song Lyrics

ಶಾಕುಂತ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಳು 
ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಕ್ಕಳು 
ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ನರ ನಾಡಿ ಒಳಗೆ 
ದುಷ್ಯಂತ ಆಗಲ ಉಂಗ್ರಾನ ನೀಡಲ 
ನದಿ ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ನಮಗೆ 

ಮನಸೇ ನೀ ಬದಲಾದೆ 
ತುಟಿಯೇ ನೀ ತೊದಲಾದೆ 
ಪದೆ ಪದೆ ಸತಾಯಿಸೊ ನಗುವು ಅವಳದೆ 

ಶಾಕುಂತ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಳು 
ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಕ್ಕಳು 
ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ನರ ನಾಡಿ ಒಳಗೆ 

ಮಳೆಗೆ ತಿಳಿಗಾಳಿ ಹಿಂಬಾಲಕ 
ಅಲೆಗೆ ಅಲೆಯೊಂದು ಹಿಂಬಾಲಕ 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ತರ ನನಗಿದೆ ವ್ಯಾಮೋಹವು 
ಇವಳ ನಡೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಅಲೆಯುವೆ ನಾನು 
ಅವಳೇ ನನ್ನೆದುರಲ್ಲಿ 
ಅವಳೇ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲಿ 
ಪದೆ ಪದೆ ಮಿಲಾಯಿಸೊ ಕಣ್ಣು ಅವಳದೆ 

ಅವಳ ನೆರಳೇನೆ ಸಮ್ಮೋಹಕ 
ನನಗೆ ಅನುರಾಗ ಸಂವಾಹಕ 
ಅನುದಿನವು ಅನುಕ್ಷಣವು 
ಎದುರಿಗೆ ನಾ ಹೋದೆನು 
ಒಲವೆನುವ ಪದನಿಸವ ಗುನುಗುವೆ ನಾನು 

ಅವಳೆ ನನ್ನಾಕಾಶ 
ಅವಳೇ ನನ್ನವಕಾಶ 
ಪದೇ ಪದೇ ಕಿಚಾಯಿಸೊ ಕನಸು ಅವಳದೆ 

ಶಾಕುಂತ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಳು 
ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಕ್ಕಳು 
ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ನರ ನಾಡಿ ಒಳಗೆ 
ದುಷ್ಯಂತ ಆಗಲ ಉಂಗ್ರಾನ ನೀಡಲ 
ನದಿ ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ನಮಗೆ 

ಮನಸೇ ನೀ ಬದಲಾದೆ 
ತುಟಿಯೇ ನೀ ತೊದಲಾದೆ 
ಪದೆ ಪದೆ ಸತಾಯಿಸೊ ನಗುವು ಅವಳದೆ 

-------------English-------------

Shaakunthle Sikkalu Sum Sumne Nakkalu
Shock Aaythu Nara Naadi Olage
Dushyantha Aagala Ungraana Needala
Nadi Yaavdu Irabaardu Namage

Manase Nee Badalaade Thutiye Nee Thodalaade
Pade Pade Sathaayiso Naguvu Avalade

Shaakunthle Sikkalu Sum Sumne Nakkalu
Shock Aaythu Nara Naadi Olage

Malegege Thili Gaali Himbaalaka
Alege Aleyondu Himbaalaka
Avugalige Iruva Thara Nanagide Vyaamohavu
Ivala Nade Iruva Kade Aleyuve Naanu

Avaleee Nanneduralli Avaleee Kanneduralli
Pade Pade Milaayiso Kannu Avalade

Avala Neralene Sammohaka
Nanage Anuraaga Samvaahaka
Anudinavu Anukshanavu Edurige Naa Hodenu
Olavenuva Padanisa Va Gunuguve Naanu

Avale Nanna Khaasa Avale Nannavakaasha
Pade Pade Kichaayiso Kanasu Avalade

Shaakunthle Sikkalu Sum Sumne Nakkalu
Shock Aaythu Nara Naadi Olage
Dushyantha Aagala Ungraana Needala
Nadi Yaavdu Irabaardu Namage

Manase Nee Badalaade Thutiye Nee Thodalaade
Pade Pade Sathaayiso Naguvu Avalade

Tags: