• ಎಳೆ ವಯಸಿನ - Ele Vayasina Lyrics - Naduve Antaravirali

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಎಳೆ ವಯಸಿನ - Ele Vayasina Song Lyrics

Ele Vayasina Usiridu Bisi
Thili Manasina Kanasidu Hasi
Modalane Sala Milanada Khushi
Bayake Male Joraagi Dhaavisi

Edeyolagade Hosa Kasivisi
Hrudayada Jothe Hrudayave Besi
Naachikeyanu Aachege Esi
Payaanadali Pranayaana Serisi

Moggondu Higguthali Hoovaago Samaya
Minchondu Sancharisi Maiyella Sihiyaada Gaaya

Ele Vayasina Usiridu Bisi
Thili Manasina Kanasidu Hasi
Modalane Sala Milanada Khushi
Bayake Male Joraagi Dhaavisi

Yaava Gurukulavu Guru Neravu Irade Haagene
Bega Kalithu Bido Vishayavu Ee Olavondene

Naachi Nayanagalu Ide Modalu Kempaaythu Kenne
Aase Araluthali Kenakuthide Honeyu Neenene

Kandantha Kanasugalu Nanasaaguva Samaya
Oduthide Joraagi Huchchu Kudure Yeri Praaya

Theera Hosadaada Jagadalli Viharisutha Jeeva
Moju Anubhavisi Mareyuthide Yella Nova

Jenu Thumbiruva Jaathreyali Kaled Hoda Bhaava
Moha Athiyaagi Kalithiruve Preethi Parva

Dharegaada Daahavanu Neegiside Mugilu
Marubhoomi Ninninda Aagide Indu Neene Kadalu

Edeyolagade Hosa Kasivisi
Hrudayada Jothe Hrudayave Besi
Naachikeyanu Aachege Esi
Payaanadali Pranayaana Serisi

Tags: