• ಅಳಕ್ಕು ಮ್ಯಾಲೆ - Alakku Myaale Lyrics - Life Jothe Ond Selfie

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಅಳಕ್ಕು ಮ್ಯಾಲೆ - Alakku Myaale Song Lyrics

ಅಳಕ್ಕು ಮ್ಯಾಲೆ ಪುಳುಕು 
ತಳಕ್ಕಂಬಳಕ ಬದುಕು 
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಡುಕು
ಕಳಕ್ಕಂಡಿದ್ದೆ ಹುಡುಕು 

ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 
ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 

ಬ್ಯಾಡದೆ ಬೀಳೋ ಕನಸು 
ಬೀರಿಗೆ ಬಾಗೊ ಮನಸು 
ಮನೇಲಿ ಬೈಯೋ ವಯಸು 
ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ ಊಳಿಸು 

ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 
ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 

ಇಂಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ 
ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಮೂತಿಗ್ ಎಳ್ಕೊ 
ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತು 

ಕೈಗೊಂದ್ ಆಪ್  
ಕಾಲಿಗೊಂದ್ ಆಪ್ 
ಭಾವನೆಯೆಲ್ಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕು 
ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತು 

ಟೋಟಲ್ ಜೀವನ
ಆಗೋಯ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ಲು
ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೆ ಸಿಗುತಿಲ್ಲ
ನಮಗೆಲ್ಲು

ಫೋನು ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ
ಹಿಡುಕೊ ಮೊಬೈಲು
ಸ್ಟಾಂಡ್ ತೆಗೀಲೆ ಬೇಡ
ಹೊಡುಕೊಂಡ್ ಹೋಗು ಸೈಕಲ್ಲು 

ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 
ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 

ಹಳೆಯ ನೋಟು ಹೊಸದಾಗೋಯ್ತು 
ಹರೆಯ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ 
ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತು 
ಅಂದಕಂಡಂಗೆ ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ 
ನಾಯಿಗಿನ್ನು ಬೈಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ 
ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತು 

ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಸಿಂಗಲ್ಲು 
ಹುಡುಗ ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ಲು 
ಇರೋದೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಳ ಬಂಡಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು 
ಅದಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ ಬಗ್ಗಿ ನಿಲ್ಲು 
ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 
ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 

ಅಳಕ್ಕು ಮ್ಯಾಲೆ ಪುಳುಕು 
ತಳಕ್ಕಂಬಳಕ ಬದುಕು 
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಡುಕು
ಕಳಕ್ಕಂಡಿದ್ದೆ ಹುಡುಕು 

 

ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 
ಎತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ತೆತ್ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ 

Tags: