• ಹೇ ಜಲೀಲ - Hey Jaleela Lyrics - Ambi Ning Vayassaytho

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹೇ ಜಲೀಲ - Hey Jaleela Song Lyrics

ಹೋ ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ವಿಸ್ಕಿ ಈಗ 
ಕುಡಿದಂಗಾಗದೆ ... 
ಆಕಾಶ ಕೈಗೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಸಿಕ್ದಂಗ್ ಆಗಿದೆ... ಹೇ 
ಮಂಡ್ಯದ ಗೌಡ್ರು ನಡುಗೆ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ 
ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ನೋಡೋ ನೋಟ 
ರಾಕೆಟ್ ಅಂಗಿದೆ 
ನಂಗೇ ಈಗ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮುದ್ದೆ ಸಾರು 
ಉಂಡಂಗಾಗಿದೆ 

ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 
ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 
ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 
ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 

ಹೇ, ಇದೇನ್ಲ ಅಂಬಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡ್ದಂಗೈತೆ, 
ಹೌದ 
ನಡಿಲ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಗೀಲ 
ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರುಮ 

ಓಹ್ ಹೊ, ಇಸ್ಪೀಟಲ್ ಮೂರು ಯಕ್ಕ ಬಿದ್ದಂಗಾಗಿದೆ 
ಕುಬೇರಂಗೇನೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗದೆ 
ನಿನ್ನಂತ ಶೋಕಿಲಾಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ಕಣೊ 
ಬೈದ್ರೂನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೈತೀಯ ಕಣೊ 
ಯಾಕೊ ಏನಿ 
ರೇಸ್ ಅಲ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ ಕುದುರೆ ಗೆದ್ದಂಗಾಗಿದೆ 

ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 
ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 
ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 
ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 

ಓಹ್ ಹೊ 
ಅಂಬಿಕ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗದೆ 
ಸುಮಾನ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆದಂಗಾಗದೆ 
ಚಳಿ ಚಳಿ ಹಾಡು ನಿಂಗೆ ಗ್ನ್ಯಾಪ್ಕ ಬಂದೈತ 
ಸನ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಳೇಲಿ ಕುಣಿಯೊ ಐಡಿಯ ಬಂದೈತ 

ಯಾಕೋ ಏನೋ 
ಸುಮ್ಕೆ ಇದ್ದವ್ನ್ ಕರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗದೆ 

ಲೇ ಅಂಬಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲವ್ವು ಗಿವ್ವು 
ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ ಬೇಡಪ್ಪೊ 

ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 
ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 
ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ 
ಹೇ ಜಲೀಲ, ಕನ್ವರ್ಲಾಲ...

ಹೇ ಜಲೀಲ

-----------English-----------

Oh Ho Full Bottle Whiskey Eega Kudidangaagade Hey
Akasha Kaige Baaige Sikdangaagade Hey
Mandyaada Gowdru Naduge Zoom-allide
Vayassaadru Nodo Nota Rocket-tangide
Nange Ega Naati Koli Mudde Saaru Undangaagade

Hey Jaleela Kanwarlala
Hey Jaleela Kanwarlala
Hey Jaleela Kanwarlala
Hey Jaleela Kanwarlala

Hey Idenla Ambige Lottery Hodidangaithe, Howda
Nadila Naavu Onchooru Saala Geela Iskondbaruma

Oh Ho Ispeetalli Mooru Yakka Biddangaagade
Kuberangene Saala Kottangaagade
Ninnatha Shokilaala Yaarilla Kano
Baidrronu Preethiyinda Baithiya Kano
Yako Yeno
Race-al Duddu Kattid Kudure Geddangaade

Hey Jaleela Kanwarlala
Hey Jaleela Kanwarlala
Hey Jaleela Kanwarlala
Hey Jaleela Kanwarlala

Oh Ho Ambika Nanna Love Maadidangaagde
Sumana Naanu Madve Adangaagade
Chali Chali Haadu Ninge Gnapak Bandaitha
Sunny Jothe Maleli Kuniyo Idea Bandiatha
Yako Yeno
Sumke Iddawn Kardu Hennu Kottangaagde

Le Ambi Ee Vayasalli Lovuu Givvu
Anta Maathra Helbidbedappo

Hey Jaleela Kanwarlala
Hey Jaleela Kanwarlala
Hey Jaleela Kanwarlala
Hey Jaleela Kanwarlala

Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho
Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho

Hey Hey Hey Hey Hey
Hey Hey Hey Hey Hey

Hey Jalela

Tags: