• ಕಣ್ಣುಗಳೆ ಹೇಳಿ - Kannugale Heli Lyrics - Iruvudellava Bittu

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕಣ್ಣುಗಳೆ ಹೇಳಿ - Kannugale Heli Song Lyrics

ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ  à²•à³†à²²à²¸ ಏನಂತ 
ನೋಡೋದ? ಕಾಡೋದ.. 

ಹ್ರುದಯಾನೆ ಹದಿನಾರು à²šà³‚ರಾಗಿ ಹೋಯಿತು
ನಿನ್ನಿಂದ... ಏನ್ ಚಂದ 

 

ಕನಸಿನ ಕುಲುಮೆಗೆ à²‡à²³à²¿à²¦à²¿à²°à³‹ ಜೀವಕೆ 
ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ  à²‡à²¨à³à²¨à³ ನೀವೆ ಹೇಳಿ 
ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ 
ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ...

ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ರೇ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ರೇ 

ಇದ್ದೆನು ಹೇಗೊ à²’ಬ್ಬಳೆ ನಾನು 
ನನ್ನದೆ ಹಾಡು à²¨à²¨à³à²¨à²¦à³† ಪಾಡು  
ನೀ ಬಳಿ ಬಂದು à²šà²‚ದದ ಒಂದು 
ವಿಸ್ಮಯ ನನ್ನ à²¹à²¾à²¡à²¿à²¹à³à²¦à³ 
ಕಿಡಿ ಕಿಡಿ ಕಿರುನಗೆ  à²¸à²¿à²¡à²¿à²¸à²¿à²µà³† ಹ್ರುದಯಕೆ 
ಪರಿಣಾಮ ನೋಡು ಈಗ ನಾನು 
ಆಗಿ ಹೋದೆ à²ªà³‚ರ ಅರೆ ಹುಚ್ಚ ಅರೆ ಹುಚ್ಚ.. 

ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ರೇ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ರೇ 

ಆಗುವೆ ಏಕೋ ಭಾವುಕಿ ನಾನು 
ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಸಂಗಡ ನೀನು 
ಪಕ್ಕದೆ ಕುಂತು ಹಾಡುತ ಮಾತು
ತಲುಪಿದೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗವನು 

ನಿನ್ನನೆ ಸ್ಮರಿಸುತ à²†à²¦à³†à²¨à³ ಪುಳಕಿತ 
ವಾಚಾಳಿ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು 
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೌನಿ ಆಗೋದೆ... ಅಗೋದೆ 

ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ರೇ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ಲವ್ವ 
ಲವ್ವ ಲವ್ವ ರೇ 

ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ  à²•à³†à²²à²¸ ಏನಂತ 
ನೋಡೋದ? ಕಾಡೋದ.. 

ಹ್ರುದಯಾನೆ ಹದಿನಾರು ಚೂರಾಗಿ ಹೋಯಿತು
ನಿನ್ನಿಂದ... ಏನ್ ಚಂದ 

ಕನಸಿನ ಕುಲುಮೆಗೆ à²‡à²³à²¿à²¦à²¿à²°à³‹ ಜೀವಕೆ 
ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ  à²‡à²¨à³à²¨à³ ನೀವೆ ಹೇಳಿ 
ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ 
ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ...

---------------English---------------

kannugale Heli Nimma Kelasa Enantha
Nododha... Kadodha
Hrudhyane Hadhinaaru Choor Aagi Hoyuthu Ninindha Enchandha
Kanasina Kulumege Ilidhiro Jeevake...
Uligala Illa Innu Neeve Hele Eega Naanu En Madli... En Maaadliii...
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Re
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Re
Iddenu Hego... Obbale Naanu...
Nannadhe Haadu.naanadhe Paadu
Nee Bali Bandhu... Chandhadha Ondhu
Vismaya Nanna Hadivudhuuuu...
Kidi Kidi Kirunage...
Sidisive Hrudhayake...
Parinama Nodu Eega Naanu Aagi Hode Pura Are-huccha Are-hucchaaaa...
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Re
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Re
Aaguve Yeeeko Bavuki Naanu
Idhare Heega Sangada Neenu...
Pakkane Kunthu Hadutha Maathu Thalupidhe Naanu Swargavanuuu...
Ninnane Smarisuthaaa... Aadhenu Pulakitha...
Vachali Idhe Munche Naanu Ninna Mundhe Mouni Aagodhe... Aagodhe...
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Re
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Love Aaah!!!
Love Ah!! Love Ah!!! Reeeee...
Kannugale Heli Nimma Kelasa Enantha
Nododha... Kadodha
Hrudhyane Hadhinaaru Choor Aagi Hoyuthu Ninindha Enchandha
Kanasina Kulumege Ilidhiro Jeevake...
Uligala Illa Innu Neeve Hele Eega Naanu En Madli... En Maaadliii...

Tags: