• ಹ್ರುದಯಕೆ ಹೆದರಿಕೆ - Hrudayake Hedarike Lyrics - Thayige Takka Maga

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಹ್ರುದಯಕೆ ಹೆದರಿಕೆ - Hrudayake Hedarike Song Lyrics

ಹ್ರುದಯಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ 
ಹುಡುಕುತ ಬರುವೆಯ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ 
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮೊದಲೇನೇ ಇತ್ತು 
ನೀ ನನಗೆ ಏನೆಂದು ನನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು 

ಹ್ರುದಯಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ 
ಹುಡುಕುತ ಬರುವೆಯ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ 

ಓ ಮರವೆ ನಿನ್ನ ತಬ್ಬಿ
ಹಬ್ಬುತಿರೊ à²¬à²³à³à²³à²¿ ನಾನು 
ಮೆಲ್ಲಗೆ ವಿಚಾರಿಸು ನನ್ನ 
ಮೈ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ 
ವರ್ತಿಸುವ ಮಳ್ಳಿ ನಾನು 
ಕೋಪವ ನಿವಾಳಿಸು ಚಿನ್ನ 

ನೀ ನನಗೆ ದೊರೆತಂತ à²¸à²¿à²¹à²¿à²¯à²¾à²¦ ಮತ್ತು 
ನಿನಗಾಗೋ ಕನಸೆಲ್ಲ à²¨à²¨à²—ಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು 

ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲು ಮೂಡಿರುವ ಬಣ್ಣ ನೀನು 
ಮುತ್ತಿಡು ಮಾತಾಡುವ ಮುನ್ನ 
ನೆನೆ ನೆನೆದು ತುಂಬ ಸೊರಗಿ ಆಗಿರುವೆ ಸಣ್ಣ ನಾನು 
ಹಿಡಿಸುವೆನು ಹ್ರುದಯದಲಿ ನಿನ್ನ 

ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಇರುವಂತ ಹೊತ್ತು 
ಜಗವೆಲ್ಲ ಮರೆಯಾಯ್ತು ನನಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು 

ಹ್ರುದಯಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ 
ಹುಡುಕುತ ಬರುವೆಯ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ 

--------------English--------------

Hrudayake Hedarike Heege Nodidare
Hudukutha Baruveya Helade Hodare
Yedeyalli Birugaali Modalene Iththu
Nee Nanage Yenendu Nanagashte Goththu

Hrudayake Hedarike Heege Nodidare
Hudukutha Baruveya Helade Hodare

O Marave Ninna Thabbi Habbuthiro
Balli Naanu Mellage Vicharisu Nanna
Mai Marethu Ninna Munde Varthisuva
Malli Naanu Kopavu Nivalisu Chinna
Nee Nange Dorethantha Sihiyaada Maththu
Ninagaago Kanasella Nanagashte Goththu

Muchchiruva Kanninallu Moodiruva Banna Neenu
Muththidu Maathaduva Munna
Nene Nenedu Thumba Soragi Agiruve Sanna Naanu
Hidisuvenu Hrudayadalli Ninna
Naa Ninna Bigidappi Iruvantha Hoththu
Jagavella Mareyaaythu Nanagashte Goththu

Hrudayake Hedarike Heege Nodidare
Hudukutha Baruveya Helade Hodare

Tags: