• ಸಕ್ಕರೆ ನಗುವ - Sakkare Naguva Lyrics - Thayige Takka Maga

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಸಕ್ಕರೆ ನಗುವ - Sakkare Naguva Song Lyrics

Yedeya Olage Balagalittu Bande Neenu
Yendu Irada Ondu Khushiya Thande Neenu
Dadadi Ninthu Ninnaya Alege
Karagi Hoda Shileyaade Naanu
Sakkare Naguva Cheluve Ninage Sothe Naanu
Hunnime Holapu Neenu Ninage Sothe Naanu
Sakkare Naguva Cheluve Ninage Sothe Naanu
Hunnime Holapu Neenu Ninage Sothe Naanu
Sakkare Naguva Cheluve Ninage Sothe Naanu
Hunnime Holapu Neenu Ninage Sothe Naanu

Ho Kanasali Kanda Achchariyu
Aha Seride Nanna Dinachariyu
Ivalu Hoogtto Hoovina Udyana
Shuru Avalalli Guttaago Abhiyaana
Innu Bekeenuvaagella Yekaantha
Baanu Malagithe Mudaagi Angaatha
Malebille Nee Nalle

Sakkare Naguva Cheluve Ninage Sothe Naanu
Hunnime Holapu Neenu Ninage Sothe Naanu

Inuki Nodu Omme Nanna Manasa Neenu
Onde Chithra Onde Vishaya Neene Neenu
Bayasi Bayasi Ninnaya Olava
Hatava Hidida Maguvaade Naanu

Sakkare Naguva Cheluve Ninage Sothe Naanu
Hunnime Holapu Neenu Ninage Sothe Naanu

Tags: