• ಉಸಿರ ತಂತಿಯೆ - Usira Thanthiye Lyrics - Thayige Takka Maga

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಉಸಿರ ತಂತಿಯೆ - Usira Thanthiye Song Lyrics

Usira Thanthiye Neenu Thaane
Muridu Hodare Badukinnene?
Yedeya Kone Nindu Thaane
Muchchi Hodare Belakinnene?
Nannolave Nannolave Heegeke Kaaduthiruve
Thamperede Nannedege Neeneke Benki Surive
Nemmadiye Nemmadiye Neenallave Nanna Manake
Goththidaru Innethake Nee Doora Hoguthiruve

Usira Thanthiye Neenu Thaane
Muridu Hodare Badukinnene?

Baayarida Ee Jeevake Beku Neenu
Ee Novina Puraaveye Saakallavenu
Sakaagide Ontithana Needu Saanthvana
Apoornavu Neenillade Nannee Jeevana

Nittusira Begeyali Beyuththide Nanna Hrudaya
Karanava Mundidade Nee Bandu Seri Bideya
Kannaliyu Kaayuthide Nee Baruva Daariyanne
Kannirige Vidaayava Nee Helo Vele Anne

Usira Thanthiye Neenu Thaane
Muridu Hodare Badukinnene?
Yedeya Kone Nindu Thaane
Muchchi Hodare Belakinnene?

Tags: