• ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ - Cheap and Best Lyrics - Victory 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ - Cheap and Best Song Lyrics

Aa… Aha Aha
Aaa.. Waa Waa

Bhrahmangene Luncha Kottu
First Ye Booking Madsiddini Come

Yel Yel Janma Neene Nanna
Wifeu Antha Barsiddini Come

Google Alle Searchu Maadu
Nangu Ningu Settingu
Yahoo Nalli Keli Nodu
Naanu Neene Fittingu
Nanna Loveu Everestu

Please Trust-U
Naa Cheap And Best-U
Please Trust-U
Naa Cheap And Best-U

Bhrahmangene Luncha Kottu
First Ye Booking Madsiddini Come

Oho.. Bus Hodru Bus Stand Alle Irruthe Waa Waa
Bus Hodru Bus Stand Alle Irruthe Waa Waa
Adre Cycle Hodre
Cycle Stand Jothege Hoguthe
Ganda Andre Obba Joker Cardu
Salary Keladiro Bodygaurdu
Mancha Wasteu Ac Kone Wasteu
Tago Illi Bandu Restu
Tumba Doddadu Nanna Chestu..

Please Trustu
Naa Cheap And Bestu
Please Trustu
Naa Cheap And Bestu

Oho.. Muduve Ge Munche
Coffee Day Rose Day Birthday Howdappa
Muduve Ge Munche
Coffee Day Rose Day Birthday
Munde
Maduve Admele Onde Day
Yavadappa
Nan Paadig Nanna Butbude

Shopping Maadu Neenu
Naane Ninna Helperu
Beediyali Hitler Aadru
Manealli Buttleru
Kele Ravasthu Star Hotel Wasteu
Maadi Node Omme Testu
Nanna Kayya Tutthe Tasteu..

Please Trustu
Naa Cheap And Bestu
Please Trust-U
Naa Cheap And Best-U

Are Bhrahmangene Luncha Kottu
First Ye Booking Madsiddini Come

Are Yel Yel Janma Neene Nanna
Wife-U Antha Barsiddini Come

 

Tags: