• ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು - Kuttu Kuttu Lyrics - Victory 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು - Kuttu Kuttu Song Lyrics

Haglu Raathri Kutti Kutti Kuttappanatha Hesru Banthu
Kutti Kutti Sannagoithu Jeeva
Ninna Jeevadaaga Enaithe Maava

Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttappa
Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttappa

Hudgi Ninaga En Banthu Halli Haidan Thaakatthu
Gooli Hanga Iddivini Gaava Ninna Nodidare Erthaithe Kaava Ho
Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttappa |2|

Hey Badka Idru Bhaari Kadka Maava
Edka Balka Nanga Kan Hodiyaava
Ningyaara Saamyara Hesrittava
Kutti Kutti Sannagoithu Jeeva
Ninna Jeevadaaga Enaithe Maava..

Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttappa |2|

Aaru Ooraga Gedde Kuttamma
Ninna Preethyaaga Bidde Kuttamma
Maadodella Maadibitti Thorsbeda Thode Thatti Tagarinanga Pogaru Maava..
Hudgi Nana Kaadi Kaadi Chigiriyanaga Odi Odi Dinakondu Helthi Nevaa..
Thadaka Thadaka Thadak Thadaka Thadaka Thadak
Hidaka Hidaka Hidaka Hidaka Hidaka Hidaka
Load Aada Bandooka Hiddang Iva
Horiyaanaga Beledini Gaava Ninna Nodidare Maiyella Kaavaa..
Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttappa |2|

Yaaru Ildaaga Karithi Kuttappa
Yaaka Maimyaaga Baruthi Kuttappa
Dina Ninna Nodi Nodi Kunithaava Nara Naadi Joraithi Thandi Havaa..
Ellihodru Addadiddi Kaadthiyaake Maiyya Mutti Nodidare Baithaalavva
Yedaka Yedaka Yedaka Yedaka Yedaka Yedaka ..
Adaka Adaka Adaka Adaka Adaka Adaka..
Byaadandru Bennatthi Kodthi Hoova

Chuttu Chuttu Anthaithe Jeeva
Nanna Yavaga Maduve Aagthi Maava

Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttappa
Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttu Kuttappa

Tags: