• ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ - Naav Maneg Hogodilla Lyrics - Victory 2

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ - Naav Maneg Hogodilla Song Lyrics

ಮನೆಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬೇಡಿ ನೀವು 
ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ನಡ್ಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 

ಓ.. ಓ.. ಓ.. 

ಮನೆಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬೇಡಿ ನೀವು 
ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ನಡ್ಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 

ಓ.. ಓ.. ಓ.. 

ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು 
ಆಗ್ಲೆ ಮೆಸೇಜು ಮಾಡಿಲ್ವ... ಚಿನ್ನ
ಆಗ್ಲೆ ಮೆಸೇಜು ಮಾಡಿಲ್ವ .. 
ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆ ಮೆಸೇಜು ತಿರುಗ 
ಒದೋಕೆ ನಿಂಗೆ ಆಗೊಲ್ವ.. ಯಾಕೆ 
ಕರೆನ್ಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ವ? 
 
ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.. 
ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.. 
ನಮ್ಗೆ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗ್ಯೋರಿಲ್ಲ 
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 
ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.. 

ಮನೆಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬೇಡಿ ನೀವು 
ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ನಡ್ಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು
ಓ.. ಓ.. ಓ.. 

ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೊಕ್ಕೆ 
ಬಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?
ತಪ್ಪೇನಿದೆ? à²¤à²ªà³à²ªà³‡à²¨à²¿à²¦à³†?

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕುಸ್ತಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ 
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ 
ಮತ್ತೇನಿದೆ à²®à²¤à³à²¤à³‡à²¨à²¿à²¦à³† ?

ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಕುಡಿತ 
ಬಿಡುವುದು ಖಚಿತ 
ಲೇಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ 
ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಉಚಿತ 

ಮನೆಗೆ ಬಾ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ 
ಅಂತೀರಲ್ಲ ನಂಗೆ 
ನವೇನು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿಲ್ವ? 
ಇ ಎಮ್ ಐ ತಿಂಗ್ಳ ಕಟ್ಟಲ್ವ ? 

ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.. 
ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.. 
ನಮ್ಗೆ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗ್ಯೋರಿಲ್ಲ 
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 

ನಾವು ಜಲ್ದಿ ಬಂದ್ರೆ 
ಜಲ್ದಿ ಯಾಕ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತೀರ
ಚೂರು ಲೇಟಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ 
ಲೇಟಾಗ್ ಯಾಕ್ರಿ ಬಂದ್ರೀ ಅಂತೀರ 
ಹೇಳಿದ್ ಟೈಮಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ 
ಏನಿವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತೀರ 

ನಾವು ಬರ್ಬೇಕ ಬೇಡ್ವ 
ನಾವು ಬರ್ಬೇಕ ಬೇಡ್ವ 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗ್ ಕೇಳನ 
ಇದ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು 
ಒಂದು ಹಫ್ ಬಾಟಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರ   ಹೇಳಣ್ಣ 
ಆಗಲಪ್ಪ ನಮ್ ಕೈಲಿ 
ಉಗುಸ್ಕಲ್\ಳಕ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ 

ಓ ಸಂಸರ ಯಾಕೆ ಬೇಖು 
ಅಂತೀರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 
ನಾವೇನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ವ 
ಹಂಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿಲ್ವ 

ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.. 
ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.. 
ನಮ್ಗೆ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗ್ಯೋರಿಲ್ಲ 
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 
ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.. 

ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.. 
ನಮ್ಗೆ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗ್ಯೋರಿಲ್ಲ 

--------------English--------------

Maneg Bandilla Antha Baibedi Neevu
Hani Neeravariya Nadsiddeevi Naavu
O.. O.. O…

Maneg Bandilla Antha Baibedi Neevu
Hani Neeravariya Nadsiddeevi Naavu
O.. O.. O…

Hadhinaidu Nimishadalli Barteeni Antha Naavu
Aagle Message-u Maadilvaa.. Chinna
Aagle Message-u Maadilvaa..
Barlilla Antha Andre Adhe Message-u Thiruga
Odhoke Ninge Aagolvaa.. Yaake
Currency Monne Haaksilvaa..

Naav Maneg Hogodilla..
Naav Maneg Hogodilla..
Namge Baaglu Thegiyorillaa..
Illa Illa Illa Illaa…
Naav Maneg Hogodilla Illa

Maneg Bandilla Antha Baibedi Neevu
Hani Neeravariya Nadsiddeevi Naavu
O.. O.. O…

Hendiru Makkala Chinte Maadokke
Baarige Bandre Thappenide
Thappenide? Thappenide?

Ommomme Kusthi Ommomme Preethi
Samsaardalli Matthenide
Matthenide ? Matthenide ?

Olledalla Kuditha..
Biduvudu Kachitha..
Ladies Ella Keli
Ee Philosophy Uchitha..

Manege Baanodkotheeni Antheeralla Namge
Naavenu Mane Katsilvaa..
EMI Thingla Kattalvaa..

Naavu Maneg Hogodilla..
Naavu Maneg Hogodilla..
Namge Baaglu Thegiyorillaa..
Illa Illa Illa Illaa..

Naavu Jaldi Bandre
Jaldi Yakri Bandri Antheera
Chooru Late Aag Bandre
Late Aag Yaake Bandri Antheera
Helid Time Ge Bandre
Enivatthu Correctu Time Ge Bandidiri Antheera

Naavu Barbeka Bedvaa
Naavu Barbeka Bedvaa
Ee Prashne Yaarig Kelanaa..
Idke Meeting Aagbeku
Ondu Half Bottle-U Extra Helanna
Agalappa Nam Kaili
Ugukalakke Nim Kaili

O.. Samsaara Yaake Beku
Antheeralla Namge
Naavenu Thaali Kattilvaa..
Hange Onderedu Maklu Maadilvaa..

Naav Maneg Hogodilla..
Naavu Maneg Hogodilla..
Namge Baaglu Thegiyorillaa..
Illa Illa Illa Illaa…
Naav Maneg Hogodilla Illa

Naavu Maneg Hogodilla
Namge Baaglu Thegiyorillaa.. Ille

Tags: