• ಈಗ ತಾನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ - Eega Thaane Jaariyagide Lyrics - Ananthu vs Nusrath

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಈಗ ತಾನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ - Eega Thaane Jaariyagide Song Lyrics

ಈಗ ತಾನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಸ
ಮುದ್ದಾದ (ಮುದ್ದಾದ) ಕಾನೂನು (ಕಾನೂನು)
ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಲು ಸದಾ
ಆರೋಪಿ (ಆರೋಪಿ) ನಾನಿನ್ನು (ನಾನಿನ್ನು)
ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ
ವಿಚಾರಿಸಿ ನೀ ಮಾತನಾಡಿಸು
ಪೂರ್ವಾಪರ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳದೆ
ಪ್ರತಿ ನೀನೆ ವಾದ ಮಂಡಿಸು

ಈಗ ತಾನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಸ
ಮುದ್ದಾದ... ಕಾನೂನು
ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಲು ಸದಾ
ಆರೋಪಿ... ನಾನಿನ್ನು ...

ಮುಂದೂಡಲಾಗೊದಿಲ್ಲ ಈ ಘಳಿಗೆ
ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಡು ಆ ಬೆಲೆಗೆ
ನಾನಾಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ
ಅದಕಾಗೆ ಆಗು ನೀನು ಆಭಾರಿ
ತೆರೆದಿದೆ ಮನ ಮಾಡು ದಾಖಲಾತಿಯ
ಒಂದೇ ಸಲ ನೀಡು ಮೀಸಲಾತಿಯ
ತಿಳಿಯಿತು ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ
ಈಗ ಹೇಳು ನೀ ಯಾರು ಕಾರಣ

ಈಗ ತಾನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಸ
ಮುದ್ದಾದ (ಮುದ್ದಾದ) ಕಾನೂನು (ಕಾನೂನು)
ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಲು ಸದಾ
ಆರೋಪಿ (ಆರೋಪಿ) ನಾನಿನ್ನು (ನಾನಿನ್ನು)

ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲು ಇದೆ ಬೆಸುಗೆ
ನೀ ತಾನೆ ನೀಡಬೇಕು ಆ ಸಲಿಗೆ
ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಲೆಂದು ಇದೆ ದಾರಿ
ಜಾಮೀನು ಕೇಳಿ ಬರುವೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ
ಬಯಸಿದೆ ಮನ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಜರಾತಿಯ
ಆದರೂ ಕೊಡು ನಂಗು ಮೀಸಲಾತಿಯ
ಗಮನಿಸು ನೀ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮನವಿಯ
ಕರುಣಿಸಿ ಕೊಡು ಒಲವ ಪ್ರೇಮ ಪದವಿಯ

ಈಗ ತಾನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಸ
ಮುದ್ದಾದ (ಮುದ್ದಾದ) ಕಾನೂನು (ಕಾನೂನು)
ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತ ತಲುಪಲು ಸದಾ
ಆರೋಪಿ (ಆರೋಪಿ) ನಾನಿನ್ನು (ನಾನಿನ್ನು)

----------English----------

Eega Thaane Jaariyagide Hosa
Muddaadaa.. [Muddaadaa] Kaanoonu.. [Kaanoonu]
Vichaaraneya Hantha Thalupalu Sadaa
Aaropi.. [Aaropi] Naaninnu.. [Naaninnu]
Arivillade Eega Preethiyaagide
Vichaaris Nee Mathanaadisu
Poorvapara Nanna Vishaya Kelade
Prathi Neene Vaada Mandisu

Eega Thaane Jaariyagide Hosa
Muddaadaa.. Kaanoonu..
Vichaaraneya Hantha Thalupalu Sadaa
Aaropi.. Naaninnu..

Mundoodalaagodillaa Ee Galige
Karaaru Maadikodu Aa Belege
Naanaage Kaadu Kulithe Nina Daari
Adakaagi Aagu Neenu Aabhaari
Theredide Mana Maadu Daakalaathiya
Onde Sala Needu Meesalaathiya
Thiliyihte Idu Namma Prema Prakarana
Eega Helu Nee Yaaru Kaarana

Eega Thaane Jaariyagide Hosa
Muddaadaa.. Kaanoonu..
Vichaaraneya Hantha Thalupalu Sadaa
Aaropi.. Naaninnu..

Ondondu Maathinallu Ide Besuge
Nee Thaaen Needabeku Aa Salige
Ninnannu Kaanalendu Ide Daari
Jaameenu Keli Baruve Prathi Baari
Bayaside Mana Omme Haajaraathiya
Aadarau Kodu Nangu Meesalaathiya
Gamanisu Nee Nanna Sanna Manaviya
Karunisi Kpdu Olava Prema Padaviya

Eega Thaane Jaariyagide Hosa
Muddaadaa.. [Muddaadaa] Kaanoonu.. [Kaanoonu]
Vichaaraneya Hantha Thalupalu Sadaa
Aaropi.. [Aaropi] Naaninnu.. [Naaninnu] 

Tags: