• ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು - Ninna Raja Naanu Lyrics - Seetharama Kalyana

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು - Ninna Raja Naanu Song Lyrics

ಓ... 
ಅರೆ ಅರೆ ಮುದ್ದು ಗಿಣಿ 
ಮನ್ಸು ಕದ್ದ ಮನ್ಮೋಹಿನಿ 
ಆಸೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ 
ಕೋಲಾರದ ಹಟ್ಟಿ ಗಣಿ 
ಕೋಗಿಲೆದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ 
ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾವ್ಯ ನೀನೆ 

ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು 
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು 
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು 

ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು 
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು 
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು 

ಓ... 
ಅರೆ ಅರೆ ಮುದ್ದು ಗಿಣಿ 
ಮನ್ಸು ಕದ್ದ ಮನ್ಮೋಹಿನಿ 
ಆಸೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ 
ಕೋಲಾರದ ಹಟ್ಟಿ ಗಣಿ 
ಕೋಗಿಲೆದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ 
ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾವ್ಯ ನೀನೆ 

ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು 
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು 
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು 

ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು 
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು 
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು 

ಝರಿ ಝರಿ ಝರಿಯೋ 
ಒಲವಿನ ಸುಳಿಯೊ 
ಸಿಲು ಸಿಲುಕಿ ಸೋತೋದೆ ನಾ 
ಸುರಿ ಸುರಿ ಸುರಿಯೊ 
ಸುರಿ ಮಳೆ ಧ್ವನಿಯೊ 
ಹನಿ ಹನಿ ಹನಿ ಹಾಡದೆ 
ನೀನೆನ 

ಒಲವೇ ನಿನ್ನ ಚೆಲ್ಲಾಟವೆ 
ನನಗೆ ಪ್ರೇಮದ  à²ªà²¾à² à²µà³†
ಮನಸೋತಿದೆ ಮರುಳಾಗಿದೆ
ಮನಸೇಳೆವುದೊಂದೆ ಕಣೆ  

ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು 
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು 
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು 

ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು 
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು 
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು 

ತರ ತರ ತರಹ 
ಒಲವಿನ ಬರಹ 
ಬರೆ ಬರೆ ಬರೆದು ಸಾಕಾದೆ ನಾ  
ಇರೆ  à²¨à²¿à²¨à³à²¨ ವಿನಹ 
ಇದೆ ವಿಧಿ ಬರಹ 
ಅನುಭವಿಸಲೆ ಬೇಕೆ 
ನೀನು ನ 

ಮನದ ಹೊಸಿಲ ನೀ ದಾಟಿದೆ 
ಉಸಿರ ವೇಗ ತಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ 
ಎದೆ ಗೂಡಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾವಳಿ 
ತನು ಮನದಲಿ ನೀನೆ ಕಣೆ 

ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಾನು 
ನನ್ನ ರಾಣಿ ನೀನು 
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು 

ಓ... 
ಅರೆ ಅರೆ ಮುದ್ದು ಗಿಣಿ 
ಮನ್ಸು ಕದ್ದ ಮನ್ಮೋಹಿನಿ 
ಆಸೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ 
ಕೋಲಾರದ ಹಟ್ಟಿ ಗಣಿ 
ಕೋಗಿಲೆದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ 
ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾವ್ಯ ನೀನೆ 

ನಿನ್ನ ರಾಮ ನಾನು 
ನನ್ನ ಸೀತೆ ನೀನು 
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು 

ನಿನ್ನ ರಾಮ ನಾನು 
ನನ್ನ ಸೀತೆ ನೀನು 
ಪ್ರೇಮ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಇನ್ನು 

-----------English-----------

Oh..
Are Are Muddhu Gini
Mansu Kaddha Manmohini
Aasey Aithu Ninna Mele
Kolarada Hatti Gani
Kogilede Ninna Dhwani
Kalidaasa Kavya Neene

Ninna Raja Nanu
Nanna Rani Nenu
Prema Kalyanave Innu

Ninna Raja Nanu
Nanna Rani Nenu
Prema Kalyanave Innu

Oh Are Are Muddhu Gini
Mansu Kaddha Manmohini
Aasey Aithu Ninna Mele
Kolarada Hatti Gani
Kogilede Ninna Dhwani
Kalidaasa Kavya Neene

Ninna Raja Nanu
Nanna Rani Nenu
Prema Kalyanave Innu

Ninna Raja Nanu
Nanna Rani Nenu
Prema Kalyanave Innu

Jhari Jhari Jhari Yo
Olavina Suliyo
Silu Siluki Sothode Naa
Suri Suri Suriyo
Suri Mala Dhwaniyo
Hani Hani Hani Hadaade
Nee Nee Na
Olave Ninna Chellatave
Nanage Preamada Paatave
Manasotide Marulagide
Manaseluvudondhe Kane

Ninna Raja Nanu
Nanna Rani Nenu
Prema Kalyanave Innu

Ninna Raja Nanu
Nanna Rani Nenu
Prema Kalyanave Innu

Thara Thara Tharaha
Olavina Baraha
Bare Baredu Saakadena
Ire Ninna Vinaha
Ide Vidhi Baraha
Anubhavisale Beke
Nee Nu Na

Manada Hosila Nee Datide
Usira Vega Tha Hechchide
Yede Goodali Ninna Haavali
Thanu Manadalu Neene Kane

Ninna Raja Nanu
Nanna Rani Nenu
Prema Kalyanave Innu

Oh Are Are Muddhu Gini
Mansu Kaddha Manmohini
Aasey Aithu Ninna Mele
Kolarada Hatti Gani
Kogilede Ninna Dhwani
Kalidaasa Kavya Neene

Ninna Rama Nanu
Nanna Seethe Neenu
Prema Kalyanave Innu

Ninna Rama Nanu
Nanna Seethe Neenu
Prema Kalyanave Innu

Tags: