• ಪಂಚತಂತ್ರ - Panchatantra Title Song Lyrics - Panchatantra

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಪಂಚತಂತ್ರ - Panchatantra Title Song Song Lyrics

ಅಲಲಲಲಲಲಲಲ
ಆಮೆ ಮೊಲ ಓಡ್ಲಾ ಓಡ್ಲಾ ಓಡ್ಲಾ
ಉಟ್ಟ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಪೇಟ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು
ಚಿಮ್ಮಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಓಡೋ ಮೊಲ
ಓ ಓ ಹತ್ತಿ ಚೆಂಡು
ಭಾರವಾದ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಮೂತಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು
ಠೀವಿ ಇಂದ ಹೊಂಟಿತಲ್ಲ
ಆಹಾ ಆಮೆ ಯೊಂದು
ಓಟವಂತೆ ಇಬ್ರಿಗೂನು
ನೋಟವುಂಟು ಎಲ್ರಿಗೂನು
ನೋಡೋಣಂತೆ ಮಿತ್ರ
ಇದೆ ಪಂಚತಂತ್ರ
ಮಜಾ ಪಂಚತಂತ್ರ
ಇದೆ ಪಂಚತಂತ್ರ
ಮಜಾ ಪಂಚತಂತ್ರ

ಊರಿಗೊಂದು ದಾರಿಯಾದ್ರೆ ಪೋರಂಗೊಂದು ದಾರಿ
ಓಡುವಾಗ ನೋಡಬೇಡ ಹಿಂದೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ
ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ನಿನ್ನ ಯಾನ
ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಕ ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡು ಸ್ನಾನ
ಕಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಆಗಬೇಡ ಯಂತ್ರ
ಇದೆ ಪಂಚತಂತ್ರ
ಓಹೋ ಪಂಚತಂತ್ರ
ಇದೆ ಪಂಚತಂತ್ರ
ನಮ್ಮ ಪಂಚತಂತ್ರ
ತಂತ್ರ ತಂತ್ರ ತಂತ್ರ

ಎಲ್ಲ ಜೀವದಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಗೆಲ್ಲುವಾಸೆ ನೂರು
ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಯಾರು
ಸಪ್ಪೆ ಗಂಜಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ
ಹಂಚಿಕೊಂಡರೇನೇ ಹಬ್ಬ ಹಮ್ಮು ಗಿಮ್ಮು ದಾಟಿ
ಹೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಬಾಳ ಸಮರವನ್ನು
ಮಮತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಇದೆ ಪಂಚತಂತ್ರ
ಮಜಾ ಪಂಚತಂತ್ರ
ಇದೆ ಪಂಚತಂತ್ರ
ಮಜಾ ಪಂಚತಂತ್ರ

----------English----------


Alalalalalalalala
Aame Mola Odla Odla Odla
Utta Pancheyannu Bicchi Peta Suttikondu
Chimmi Chimmi Odo Mola
Oh Oh Hatti Chendu
Bhaaravaada Chippininda Mooti Ettikondu
Theevi Yinda Hontitalla
Ahaa Ame Yondu
Otavante Ibrigunu
Notavuntu Elrigunu
Nodonante Mitra
Ide Panchatantra
Maja Panchatantra
Ide Panchatantra
Maja Panchatantra

Oorigondu Daariyadre Porangondu Daari
Oduvaga Nodabeda Hinde Baari Baari
Melu Keelu Andukondre Vyartha Ninna Yaana
Daariyalle Sanka Bidre Alle Madu Snana
Kanna Patti Kattikondu Nantannella Bittukondu
Aagabeda Yantra
Ide Panchatantra
Oho Panchatantra
Ide Panchatantra
Namma Panchatantra
Tantra Tantra Tantra

Ella Jeevadallu Untu Gelluvaase Nooru
Yake Gellabeku Anta Helorlla Yaaru
Sappe Ganji Baalinalli Uppinante Preethi
Hanchikondarene Habba Hammu Gimmu Daati
Hey Gellaballe Hrudayavannu Nithya Baala Samaravannu
Mamateyinda Maatra
Ide Panchatantra
Maja Panchatantra
Ide Panchatantra
Maja Panchatantra

Tags: