• ಚಾರುತಂತಿ - Chaaruthanthi Lyrics - Kurukshetra

Download Kannada Songs Lyrics Android App

ಚಾರುತಂತಿ - Chaaruthanthi Song Lyrics

ಚಾರುತಂತಿ, ನಿನ್ನ ತನುವು 
ಚಾರುತಂತಿ ನಿನ್ನ ತನುವು 
ನುಡಿಸ ಬರುವೆನು ದಿನ, ಪ್ರತಿದಿನ

ಭಲಾರೆ ರಸಿಕರ ರಾಜ 
ಭಲಾರೆ ವಸುಧೆಯ ತೇಜ 
ಕರಗಿದೆನು ನಿನ್ನಲಿ 
ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ನನ್ನರಸಿ 
ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಚನ್ನರಸಿ 
ಚಾರುತಂತಿ ಆ.. 
ನಿನ್ನ ತನುವು ಆ... 
ಚಾರುತಂತಿ ನಿನ್ನ ತನುವು 
ನುಡಿಸ ಬರುವೆನು ದಿನ, ಪ್ರತಿದಿನ

ಬೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೆ ಬಾನು ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ 
ನಮ್ ಇಬ್ಬರ ನೋಡಿ ಶೋಡಶಿ 
ವಯ್ಯಾರದ ನಿನ್ನ ಸಾರಂಗದ ನಡೆ 
ಶ್ರುಂಗಾರದ ಕರೆ ಪ್ರೇಯಸಿ 
ಕೌರವ ವಶವಾದೆ 
ಆಲಂಗಿಸಿ ಬೆರಗಾದೆ 
ಮಧು ಮದನಿಕೆ ಸರೋವರವಿದು 
ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ನನ್ನರಸಿ 
ಪ್ರೇಮದೋಲೆಯ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 

ಉಕ್ಕುತ್ತಿರೊ ಒಂದ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ 
ಕಣ್ಣ ಬಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೈಸಿರಿ 
ದ್ವಾಪರಕೆ ನಾನೇ ಚಕ್ರೇಷ್ವರ 
ನೀನು ರಾಜೇಷ್ವರಿ ಇದು ಲಾಹಿರಿ 
ಹೋ ಪ್ರಿಯತಮ ಗುರಿಕಾರ 
ಪ್ರಣಯೋತ್ತಮ ಹರಿಕಾರ 
ಮನೋಶರಧಿಯ ಮಹಾ ಪಯಣವು 
ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ನನ್ನರಸಿ 
ರಾಜ ಮಹಿಷಿಯ ಪೀಠ ಸಿಂಗರಿಸಿ... 

----------------English----------------

Chaaruthanthi , Ninna Tanuvu
Chaarutanthi Ninna Tanuvu
Nudisa Baruvenu Dina Pratidina
Bhalare Rasikara Raja
Bhalare Vasudheya Teja
Karagidenu Ninnali
Bare Bare Bare Nannarasi
Nine Nanna Jiva Cennarasi
Chaarutanti Aaa
Ninna Tanuvu Aaa
Chaaruthanti Ninna Tanuvu
Nudisa Baruvenu Dina Pratidina

Beccuttide Banu Higguttide Bhumi
Nam Ibbara Nodi Sodasi
Vayyarada Ninna Sarangada Nade
Srngarada Kare Preyasi
Kaurava Vasavade
Alangisi Beragade
Madhu Madanike Sarovaravidu
Bare Bare Bare Nannarasi
Premadoleya Neenu Svikarisi

Ukkuttiro Onda Acchottide Kanna
Bhittiyali Ninna Maisiri
Dvaparake Nanu Chakresvara
Neenu Rajesvari Idu Lahiri
Ho Priyatama Gurikara
Pranayottama Harikara
Manosaradhiya Maha Payanavu
Bare Bare Bare Nannarasi
Rajamahisiya Pitha Singarisi

Tags: